Danas je Sveti Jovan Milostivi

Srpska pravoslavna crkva danas obilježava dan Svetog Jovana Milostivog.

Rodom je s Kipra. Za života je učinio mnoga dobra djela i postavljen je za patrijarha aleksandrijskog.

– Ako želiš blagodarstva, ne traži ga u nečijoj krvi već u njegovoj dobroti, jer dobrota je jedino blagodarstvo – govorio je Jovan Milostivi, naglašavajući tako da se ljudi ne smiju dijeliti po naciji, rasi i vjeri.

Slavi se kao krsna slava.

Mnogim svetim ljudima i ženama otkriveno je ranije, kad će umrijeti i promjeniti životom. To je veliki dar neba. No ne čekajući ovaj dar mi nedostojni treba svaki dan pokajanjem da se gotovimo za ishod. Od ljudi se može i pobjeći a od Boga nikad. Kada sv. Jovan Milostivi bjegaše od Persijanaca iz Misira, javi mu se na lađi neki svijetao muž sa zlatnim skiptrom u ruci i reče mu: “Car careva priziva te k Sebi”. Jovan razumjede ove riječi i poče se prigotovljavati za smrt, koja uskoro i nastupi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *