Domaćom proizvodnjom smanjiće se uvoz mineralne vode

Vlada Crne Gore je u skladu sa svojim nadležnostima i redovnim aktivnostima usvojila Plan davanja koncesija u oblasti voda kojim je, između ostalog, predviđeno i objavljivanje javnog oglasa za izvorište “Čeoče” u opštini Bijelo Polje, prenosi CDM.

“Uprava za vode je 15. septembra raspisala Javni oglas za davanje koncesije za korišćenje mineralne vode sa izvorišta “Čeoče” koji će trajati do 31. oktobra. U tom roku se mogu prijaviti potencijalni ponuđači”, rekao je Vikend novinama direktor Uprave za vode Damir Gutić.
Cilj raspisivanja Javnog oglasa, ističe Gutić, jeste ostvarivanje javnog interesa kroz davanje koncesije.

“Kroz proces flaširanja vode, koja je po svim istraživanjima izuzetnog kvaliteta, iskoristilo bi se izvorište kao izuzetan razvojni resurs, zatim uposlili ljudi, obezbijedila privredna aktivnost u Bijelom Polju, omogućila bolja i raznovrsnija snabdjevenost tržišta u Crnoj Gori, te smanjio uvoz vode”, objasnio je Gutić.

Na javni oglas za javno nadmetanje u otvorenom postupku, ponudu može dostaviti privredno društvo, preduzetnik ili fizičko lice, samostalno, u konzorcijumu ili drugom obliku poslovnog povezivanja.

Prvorangirani ponuđač će biti izabran na osnovu kriterijuma ponude koji su precizno opisani u oglasu a to su: ponuđena naknada za sticanje vodnog prava, rok na koji se traži koncesija, potrebno vrijeme do početka proizvodnje, efekti na zapošljavanje, infrastrukturu i ekonomski razvoj, količina vode koja će se koristiti kao i dosadašnje iskustvo u vršenju ove djelatnosti.
Smanjiti uvoz

Prema riječima Gutića, opredijeljenost Vlade CrnDomaćom proizvodnjom smanjiće se uvoz mineralne vode
Vlada Crne Gore je u skladu sa svojim nadležnostima i redovnim aktivnostima usvojila Plan davanja koncesija u oblasti voda kojim je, između ostalog, predviđeno i objavljivanje javnog oglasa za izvorište “Čeoče” u opštini Bijelo Polje, prenosi CDM.
“Uprava za vode je 15. septembra raspisala Javni oglas za davanje koncesije za korišćenje mineralne vode sa izvorišta “Čeoče” koji će trajati do 31. oktobra. U tom roku se mogu prijaviti potencijalni ponuđači”, rekao je Vikend novinama direktor Uprave za vode Damir Gutić.
Cilj raspisivanja Javnog oglasa, ističe Gutić, jeste ostvarivanje javnog interesa kroz davanje koncesije.

“Kroz proces flaširanja vode, koja je po svim istraživanjima izuzetnog kvaliteta, iskoristilo bi se izvorište kao izuzetan razvojni resurs, zatim uposlili ljudi, obezbijedila privredna aktivnost u Bijelom Polju, omogućila bolja i raznovrsnija snabdjevenost tržišta u Crnoj Gori, te smanjio uvoz vode”, objasnio je Gutić.

Na javni oglas za javno nadmetanje u otvorenom postupku, ponudu može dostaviti privredno društvo, preduzetnik ili fizičko lice, samostalno, u konzorcijumu ili drugom obliku poslovnog povezivanja.

Prvorangirani ponuđač će biti izabran na osnovu kriterijuma ponude koji su precizno opisani u oglasu a to su: ponuđena naknada za sticanje vodnog prava, rok na koji se traži koncesija, potrebno vrijeme do početka proizvodnje, efekti na zapošljavanje, infrastrukturu i ekonomski razvoj, količina vode koja će se koristiti kao i dosadašnje iskustvo u vršenju ove djelatnosti.
Smanjiti uvoz

Prema riječima Gutića, opredijeljenost Vlade Crne Gore ide u smjeru što boljeg i racionalnijeg iskorišćenja sopstvenih resursa.
“Jedna od velikih prednosti Crne Gore jesu vode koje su izuzetnog kvaliteta, ali nedovoljno iskorišćene. U turističkoj privredi treba ponuditi i prodati što više naših proizvoda kako bi kroz taj svojevrstan “domaći izvoz” smanjili uvoz i poboljšali spoljnotrgovinski bilans. Imajući u vidu da je potrošnja mineralne vode u Crnoj Gori posljednjih godina unapređenjem turističkog proizvoda i povećanjem broja turista povećana, jasno je da postoji veliki prostor za djelatnost proizvodnje mineralne vode u Crnoj Gori koja se može prodati na ovom tržištu”, kazao je Gutić.
U našu državu 2016. godine je uvezeno oko 28 miliona litara mineralne vode, a očekuje se nastavak tog trenda i u 2017. godini.
“Ovo treba biti dovoljan signal za preduzetnički sektor da obrati pažnju na mogućnost investiranja u obnovljive, čiste tehnologije, koje su ekološki prihvatljive, kao što je proizvodnja vode”, saopštio je Gutić.
Kako tvrdi on, prednost flaširanja mineralne vode sa izvorišta “Čeoče” je jasno izražena kroz bližu lokaciju proizvodnje i plasmana čime se smanjuju transportni troškovi, koji u proizvodnji vode čine značajan trošak.
“Auto-put koji će biti završen za manje od dvije godine daće veliki doprinos lakšem i bržem povezivanju privrede sa teritorije sjevernih opština sa glavnim gradom i primorjem gdje je koncentrisana potrošnja. Takođe je bitno naglasiti da u Bijelom Polju već postoji tradicija proizvodnje mineralne vode gdje treba iskoristiti znanje i iskustvo ljudi koji su dugo uključeni u ovu djelatnost”, zaključio je Gutić.e Gore ide u smjeru što boljeg i racionalnijeg iskorišćenja sopstvenih resursa.

“Jedna od velikih prednosti Crne Gore jesu vode koje su izuzetnog kvaliteta, ali nedovoljno iskorišćene. U turističkoj privredi treba ponuditi i prodati što više naših proizvoda kako bi kroz taj svojevrstan “domaći izvoz” smanjili uvoz i poboljšali spoljnotrgovinski bilans. Imajući u vidu da je potrošnja mineralne vode u Crnoj Gori posljednjih godina unapređenjem turističkog proizvoda i povećanjem broja turista povećana, jasno je da postoji veliki prostor za djelatnost proizvodnje mineralne vode u Crnoj Gori koja se može prodati na ovom tržištu”, kazao je Gutić.
U našu državu 2016. godine je uvezeno oko 28 miliona litara mineralne vode, a očekuje se nastavak tog trenda i u 2017. godini.
“Ovo treba biti dovoljan signal za preduzetnički sektor da obrati pažnju na mogućnost investiranja u obnovljive, čiste tehnologije, koje su ekološki prihvatljive, kao što je proizvodnja vode”, saopštio je Gutić.

Kako tvrdi on, prednost flaširanja mineralne vode sa izvorišta “Čeoče” je jasno izražena kroz bližu lokaciju proizvodnje i plasmana čime se smanjuju transportni troškovi, koji u proizvodnji vode čine značajan trošak.

“Auto-put koji će biti završen za manje od dvije godine daće veliki doprinos lakšem i bržem povezivanju privrede sa teritorije sjevernih opština sa glavnim gradom i primorjem gdje je koncentrisana potrošnja. Takođe je bitno naglasiti da u Bijelom Polju već postoji tradicija proizvodnje mineralne vode gdje treba iskoristiti znanje i iskustvo ljudi koji su dugo uključeni u ovu djelatnost”, zaključio je Gutić.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *