IA: Za 10 godina 83 projekta

Za deset godina postojanja, Institut alternativa je realizovao svoje ideje kroz 83 projekta čiji su ciljevi bili stvaranje preduslova za bolje upravljanje, svrsishodnije trošenje novca građana Crne Gore, bolju kontrolu izvršne vlasti i službi bezbjednosti i bolju parlamentarnu kontrolu.

“Rezultati naših istraživanja sumirani su u 84 studije, izvještaja i analize, a donosiocima odluka upućeno je 1036 preporuka. Preko četiri hiljade puta u medijima smo izložili predloge i preporuke za bolje javne politike”, saopšteno je iz IA povodom 10 godina njihovog rada, piše RTCG.

Ukupan budžet, u periodu od osnivanja do danas je bio ‎1.138.427 eura, od čega najveći dio čine sredstva preko 20 međunarodnih organizacija i ambasada, dok je procenat sredstava od države Crne Gore 9,1 odsto, ili ukupno 104.148,56 eura.

U istom periodu, Institut je po osnovu poreza i doprinosa državi uplatio 192.633 eura, dakle 85 odsto sredstava više nego što je dobio od države za realizaciju projekata.
Razvoj njihovih organizacionih kapaciteta tokom šest godina podržavala je Fondacija za otvoreno društvo – Think Tank Fund.

“Pokrenuli smo tri internet stranice. Moj grad je pionirski poduhvat prikaza budžetskih podataka lokalnih samouprava. Nakon njega, izrađena je Moja uprava, adresa za građane koji žele da prijave problem sa kojim su se susreli prilikom ostvarivanja prava pred javnom upravom. Najnoviji internet portal, Moj novac, rezultat je namjere da hiljade nepretraživih, “zaključanih” podataka učinimo dostupnim”, saopšteno je iz IA.

Tu organizaciju trenutno čini desetočlani tim, ali je tokom deset godina u Institutu bilo angažovano 46 ljudi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *