Na današnji dan

Petog maja 1818. godine rođen je njemački filozof Karl Hajnrih Marks.

Teoretičar je modernog socijalizma i komunizma. Sa Fridrihom Engelsom napisao je 1848. “Komunistički manifest”.

Njegova ostala poznata djela su: “Prilog kritici Hegelove filozofije prava”, “Teze o Fojerbahu”, “Osamnaesti brimer Luja Bonaparte”, “Kapital – kritika političke ekonomije”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *