Najbolji učenici i profesori biće nagrađeni

Podzakonski akt kojim se uređuje funkcionisanje Fonda za kvalitet i talente je u izradi i biće gotov u narednim mjesecima, kazao je za Dnevne novine ministar prosvjete, Damir Šehović.

Cilj ovog projekta, za koji je iz budžeta opredijeljeno 1,5 miliona eura, jeste stimulisanje najboljih učenika, ali i profesora.
Sveukupnom reformom obrazovanja predviđena je izgradnja Fonda za kvalitet i talente, a za njega je budžetom za narednu godinu predviđeno izdvajanje od 1,5 miliona eura.
Kako je Šehović objasnio u razgovoru za Dnevne novine, cilj ovog Fonda će biti stimulacija najboljih učenika, ali i profesora.
“Fond za kvalitet i talente, kako mu i samo ime kaže, imaće za cilj davanje stimulansa najboljima, kako učenicima, tako i profesorima. Fond je po prvi put osnovan, i to putem zakonske reforme koja je sprovedena. Njegov planirani budžet je oko 1,5 milion eura. Izvor sredstava su budžet, te pravednija preraspodjela sredstava unutar resora”, navodi Šehović za Dnevne novine.
On ističe da je ukupni planirani budžet za nagrađivanje najboljih oko dva miliona eura, od čega će preko pomenutog Fonda za kvalitet i talente biti izdvojeno oko 1,5 milion eura.
“Dodatno, planirano je i oko pola miliona eura za slične namjene u okviru Generalnog sekretarijata Vlade. Tolika sredstva se po prvi put izdvajaju za ove potrebe, i to je pokazatelj koliko su Vlada i Ministarstvo faktički, a ne deklarativno, usmjereni na dugoročni razvoj obrazovanja”, napominje Šehović.
Kada je riječ o funkcionisanju Fonda za kvalitet i talente, u izradi je, kako kaže, podzakonski akt kojim će se precizno urediti pravila rada, ali i kriterijumi po kojima će se novčana sredstva dodjeljivati.
“Riječ je o vrlo delikatnom poslu čiji završetak očekujemo u narednim mjesecima. Naime, u situaciji kad, uslovno rečeno, se mjeri nečiji uspjeh i na osnovu tih rezultata nagrađuje, kompletan proces mora biti otvoren i sproveden bez greške. Jedino tako možemo osigurati da se ovako važan potez kakav je funkcionisanje Fonda, ni jednog momenta ne dovede u pitanje, predočio je Šehović.
Ipak, prema njegim riječima, prioritet će najprije biti rad seoskih škola.
“Kako je jasno da svaki đak ima potencijale koje treba razvijati i u koje treba ulagati, prioritet Fonda će, između ostalog, biti rad seoskih škola, kojima je zaista potrebna podrška. No, kako smo i rekli, detalji u vezi sa funkcionisanjem znaće se nakon donošenja podzakonskog akta”, kazao je Šehović.
Šehović takođe napominje da će Ministarstvo prosvjete u narednoj godini nastaviti finansiranje deficitarnih zanimanja i podsticanje dualnog obrazovanja.
“Moramo napomenuti da i u narednoj godini nastavljamo sa stipendiranjem deficitarnih zanimanja za srednje stručne škole, i za te namjene je predviđeno oko 200.000 eura, kao i sa davanjem naknada učenicima koji uđu u dualno obrazovanje, za šta je opredijeljeno oko 250.000 eura”, najavio je Šehović.
Osim toga, u planu je, kako je istakao, i rješavanje stambenih pitanja prosvjetnih radnika.
Planirano je i 1.800.000 eura za rješavanje stambenih potreba prosvjetnih radnika u naredne tri godine 600.000 eura po godini”, napominje Šehović.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *