Privatnim i stranim klinikama 11,5 miliona

Fond za zdravstveno osiguranje (FZO) potrošio je u 2016. godini za liječenje pacijenata kod privatnika i u medicinskim centrima u inostranstvu 11.500.000 eura.

Ministar zdravlja Kenan Hrapović već godinama najavljuje kako bi trebalo smanjiti izdvajanja za liječenje kod privatnika i na inostranim klinikama.

U analizi Fonda o realizovanim ugovorima sa privatnim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori, na čijem čelu se nalazi Sead Čirgić, navodi se da su za liječenje van javnog zdravstvenog sistema utrošili 4.000.000 eura.

U izvještaju se ističe da je za liječenje, putne troškove i preglede 4.586 građana bolnicama u Srbiji uplaćeno 5.506.000 eura, prenosi RTCG.

U toku 2016. godine, usluge na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja pružale su 32 zdravstvene ustanove van zdravstvene mreže.

Za usluge liječenja u privatnoj bolnici Meljine isplaćeno je u 2016. godini 1.362.159, što je za 33,47 odsto manje u odnosu na 2015. godinu. U ovaj iznos, sem usluga hiperbarične komore u koju je u 2016. godini upućeno 247 osiguranika, uključene su i usluge liječenja hitnih stanja i usluge predviđene ugovorom na ime liječenja osiguranih lica Herceg Novog.

Fond je na ime oftalmoloških pregleda za 12 privatnih oftalmoloških ustanova isplatio 235.000 eura. U privatnim oftalmološkim ambulantama obavljeno je 22.000 pregleda osiguranika. U izvještaju se navodi da je za operacije katarakte i druge operativne zahvate na oku samo za dvije klinike „Kodra” i „Optimal” fakturisano 724.000 eura. Fond je na ime fizikalne medicine kod privatnika uplatio 17.000 eura, dok je za hirurške zahvate u bolnici „Kodra” 207.000 eura, navodi se u izvještaju.

Fond je prema izvještaju o sklopljenim ugovorima sa privatnicima u 2016. godini bolnici „Kodra” fakturisao ukupno 644.000 eura.
U analizi Fonda piše da je za liječenje 329 osiguranika na inostranim klinikama, ne računajući Srbiju, fakturisano 2.103.505 eura.

Od 329 uputa za liječenje u inostranstvu, 152 uputa ili 46 odsto odnosi se na upute izdate za liječenje u zdravstvenim ustanovama u Turskoj, 68 ili 20,67 za liječenje u Hrvatskoj, 37 ili 11,25 odsto u Njemačkoj, 24 ili 7,29 u Italiji, a 48 ili 14,59 odsto na ostale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *