Rezultati Turističke inspekcije: Kazne 648.279 eura

Turistička inspekcija je u prvom mjesecu ljeta obavila čak 8.407 inspekcijskih pregleda, podnijela prekršajnih naloga u iznosu 648.279 eura, donijela rješenje o zabrani djelatnosti za 208 objekata i zapečatila čak 114 objekata, piše Portal analitika.

Prioritet ove inspekcije bilo je postupanje po žalbama potrošača. Inspekcijskim pregledima utvrđeno je 3.870 nepravilnosti.
“Analiza utvrđenih nepravilnosti u oblasti ugostiteljskih usluga ukazuje na kršenje zakonskih odredbi koje se najviše odnose na: otpočinjanje obavljanja djelatnosti bez odobrenja (230), neispunjavanje minimalno-tehničkih uslova u ugostiteljskim objektima (759), dovođenje korisnika usluge u zabludu zbog neisticanja oznake propisane vrste i naziva objekta (138), neutvrđivanje i nepridržavanje utvrđenih normativa o utrošku namirnica (372)…Na osnovu utvrđenih nepravilnosti Turistička inspekcija je u izvještajnom periodu preduzimala sledeće upravne i prekršajne mjere i radnje: 2.523 Ukazivanja, 257 Rješenja o otklanjanju nepravilnosti, 208 Rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti. Inspekcija je uradila 17 Zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdala 1.622 prekršajna naloga u iznosu od 648.279 eura”, piše u Izvještaju.


U izvještajnom periodu najveći broj prijava gostiju odnosio se na nelegalan rad ugostiteljskih objekata, neizdavanje fiskalnih računa, neisticanje i nepridržavanje istaknutih cijena usluga, neispunjavanje minimalno-tehničkih uslova u prostorijama u kojima se pružaju usluge, točenje alkohola maloljetnim licima i usluge privatnog smještaja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *