U toku kampanje 16 dana aktivizma u periodu od 27. do 30.11.2023. godine Centar za romske inicijative je ojačao kapacitete 29 mladih srednjoškolaca/ki koji/e su postali/e vršnjački edukatori/ke kako bi isti/e promovisali/le program u 11 srednjih škola u NIkšiću, Podgorici, Baru, Tivtu, Beranama i Bijelom Polju.

29 mladih su postali vršnjački edukatori , razvili vještine u vođenju vršnjačkih radionica i nastojaće da promovišu program Y u školama i zajednicama Roma/kinja i Egipćana/ki uz mentorsku podršku. Aktivnost je realiziovana u okviru projekta “Uvažavanje različitosti kao alat za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja” koji podržava U.S. ambasada u Podgorici.