U Crnoj Gori ima 54 milionera, a najbogatiji među njima je građanin čiji je štedni ulog blizu 14 miliona eura.

“Na kraju prošle godine 54 građanina imalo je depozite od milion i više eura. Prema raspoloživim podacima dostavljenim od banaka, najveći pojedinačni depozit građana u bankarskom sistemu iznosi 13,7 miliona eura”, rečeno je Pobjedi iz Centralne banke.

Ko su vlasnici milionskih štednih uloga ne može se saopštiti jer to ne dozvoljavaju zakoni.Naveći pojedinačni depozit firme je blizu 56 miliona eura.

“Na kraju prethodne godine najveći depozit pravnog lica u sistemu položen kod jedne banke iznosi 55,7 miliona eura”, kazali su iz CBCG.

Broj milionera u bankama se mijenja iz godine u godinu. Podsjetimo da ih je u drugoj polovini 2015. godine, kako je Pobjeda tada pisala, bilo 53. Najveći depozit koji je glasio na fizičko lice u Crnoj Gori prije godinu i po iznosio je 4,13 miliona eura, dok je 140 preduzeća imalo depozite veće od milion eura.

Kao ni danas, ni tada nije bilo milijardera u Crnoj Gori. Te godine je bilo 1.750 građana koji su imali na računu više od 100.000 eura, sa ukupnom vrednosti depozita od 446,5 milona eura.

U novembru prošle godine broj milionera u Crnoj Gori je pao na 47, dok je 206 kompanija imalo depozite, odnosno štednju, veću od milion eura. Tada nije saopšten podatak koliki je pojedinačni najveći štedni ulog fizičkog lica.

Ukupni depoziti građana i privrede u bankama, po posljednjim podacima CBCG, sada iznose 2,87 milijardi eura, od čega stanovništva 1,53 milijarde eura. U Centralnoj banci kažu da ne raspolažu podatkom koliki je broj građana koji imaju štednju u bankama.