Đurđevdan je hrišćanski praznik koji pravoslavni vjernici proslavljaju 6. maja. Ovog dana obiljeležava se uspomena na Svetog Đorđa svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija koga slavi veliki broj porodica kao svoju krsnu slavu.

Sveti Georgije, na ikonama se prikazuje u ratničkoj opremi na konju kako dugim kopljem probada aždaju.
Ovaj slavni svetitelj rodio se u kući bogatih i časnih roditelja u Kapadokiji. Kad mu je otac postradao kao hrišćanin, majka se preselila u Palestinu gdje je dječak odrastao i već u dvadesetoj godini dospio do čina tribuna u službi cara Dioklecijana.
U to vrijme car je započeo veliki progon hrišćana, ali mladi Đorđe je stupio pred cara i odvažno rekao da je i on hrišćanin. Time je započelo njegovo stradanje za vjeru.
Sveti Georgije je aždaji, koja simbolizuje mnogobožačku silu čiji su vladari progonili hrišćane, zadao odlučujući udarac jer je ubrzo car Konstantin zaustavio progone i Milanskim ediktom 313. godine hrišćanstvo proglasio za zvaničnu crkvu u Rimskom carstvu. Zbog pobjede nad mnogoboštvom Svetog Đurđa zovu Pobjedonosac.
Ovaj svetac se smatra granicom između zime i ljeta, praznik vezan za zdravlje ukućana, udaju i ženidbu mladih iz kuće, plodnost stoke i dobre usjeve.