Oko 20 miliona eura Javno preduzeće Aerodromi Crne Gore potražuje od Montenegro erlajnsa (MA), a uprkos dva sporazuma sa Vladom, u tom predzeću brinu kako će naplatiti dug.

To pokazuju podaci iz finansijskog izvještaja Aerodroma za 2016. godinu u koji su “Vijesti” imale uvid.
Neto dobit preduzeća u prošloj godini iznosila je 4.332.070 eura, a godinu ranije 743.672 eura.

U 2014. neto dobit je iznosila 2.862.284 eura, a u 2013. godini 1.985.459 eura. Neraspoređena dobit Aerodroma iznosi 5.441.356 eura.
U napomenama uz finansijski izvještaj navodi se da se potraživanja po osnovu prodaje usluga odnose najvećim djelom na potraživanja od Montenegro erlajnsa u iznosu od 11.149.017 eura.

„Najveći iznos potraživanja otpada na Montenegro erlajns. Ukupan dug ove kompanije je 19.255.219 eura, ali je potraživanje od 8.106.202 eura izgubilo tretman tekućih sredstava (na bazi sporazuma o plaćanju u ratama)“, navodi se u izvještaju.

U njemu je objašnjeno da su na dugoročne kredite u zemlji prenijeta potraživanja od “Montenegro erlajnsa” koja su izgubila karakter obrtnih sredstava i to u ukupnom iznosu od 8.106.202 eura.

„Radi se o potraživanjima koja su u ranijim periodima bila utužena i za koja postoje pravosnažne presude. Potpisana su dva sporazuma (prvi na 6.423.390 eura, a drugi na 1.682.812 eura) o načinu isplate potraživanja na osnovu izvršnih presuda, na koje je Vlada dala saglasnost, a koja podrazumijevaju da se isplata izvrši u 108 odnosno 105 rata počev od 01.03.2017. godine,” podsjeća se u dokumentu.

Dodaje se da je na sjednici Vlade od 23.02.2017. godine, početak realizacije prvog sporazuma odložen za 01.03.2018. godine, dok drugi sporazum predviđa da se sa naplatom počne u martu 2017.

Prema drugom sporazumu u toku 2017. godine, kako se dodaje, trebalo bi da se naplati 160.000 eura. Tako je, kako se objašnjava, taj iznos sa dugoročnog kredita preknjižen na dio dugoročnog kredita, koji dospijeva do jedne godine pa je saldo na dugoročnim kreditima umjesto 8.106.000 sada 7.946.000.eura.

„Iako postoje izvršne presude i krediti na bazi sporazuma bi trebalo da su naplativi, iz mjera opreza zadržane su prvobitne ispravke vrijednosti ovih potraživanja. Razlog tome je loša finansijska situacija kod ‘Montenegro erlajnsa’, neizmirivanje tekućih obaveza, a na kraju i sama njihova urgencija kod Vlade da se prolongira realizacija prvog sporazuma ukazuju da je naplata i dalje neizvjesna“, navode “Aerodromi” u Izvještaju.

Objašnjava se da je u 2016. godini od fakturisanog iznosa tekućih obaveza “Montenegro erlajnsa” od 7.688.606 eura, plaćeno samo 8.998 eura. “Trend neplaćanja je nastavljen i u 2017. godini,” navodi se.

Prosječan broj zaposlenih radnika, uključujući i 71 sezonskog radnika lani je iznosio 703. U 2015. godini taj broj iznosio 681, od čega 62 sezonska radnika.
Na čelu Aerodroma Crne Gore, od osnivanja preduzeća, je Milovan Đuričković (SD). Njega će uskoro na toj funkciji u profitabilnom preduzeću vjerovatno zamjeniti mlađi kolega iz te partije Danilo Orlandić, sin dugogodišnjeg funkcionera SDP i SD-a i bivšeg policijskog funkcionera Mića Orlandića.

Danilo Orlandić je pomoćnik direktora Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice i član je Odbora direktora državnog Investiciono-razvojnog fonda.

Upravni odbor ACG produžio je 28. januara ove godine mandat Đuričkoviću do 2018. godine, samo desetak dana prije nego mu je, po sili zakona, isticao radni vijek.
Broj zaposlenih u Aerodromima Crne Gore na 31.12.2016. godine je 636, dok je broj zaposlenih na 31.12.2015. godine bio 631, piše u Izvještaju.