Predstavnici nevladine organizacije “Ozon” smatraju da odluka Vlade da Agencija za zaštitu životne sredine bude dio Ministarstva održivog razvoja i turizma nije dobra, prenosi agencija Mina.

Prema njihovoj ocjeni Agencija je “žrtvovana” zbog partijskog razračunavanja a njenim “sjedinjavanjem” sa Ministarstvom se ne postiže potrebna efikasnost.
Vlada je, na sjednici u četvrtak, dala ministru održivog razvoja i turizma saglasnost da razriješi dužnosti direktora Agencije, Ervina Spahića, zbog ukidanja Agencije i donošenja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji tog resora.

„Mišljenja sam da je Agencija za zaštitu životne sredine žrtvovana zbog partijskog razračunavanja i da ovo što se trenutno dešava nema veze sa stvarnom namjenom te za nas veoma važne institucije u čijem smo stvaranju imali čast da učestvujemo“, kazao je agenciji Mina direktor Ozona, Aleksandar Perović.

Prema njegovim riječima, nije tajna da se u prethodnom periodu nijesu slagali sa načinom na koji radi Agencija, niti kako se sa njom upravlja, „ali isto tako zna se da smo smatrali da je neophodno da ta institucija bude nezavisna oslobođena političkih pritisaka jer jedino tako ona može kvalitetno ispuniti svoju namjenu“.

„Ako to nije moguće postići, a nije tajna da se zapošljavanje vršilo po partijskoj liniji, potrebno je naći model da se stručni ljudi kojih itekako ima zadrže u sistemu, a oni koji nijesu profesionalno dorasli povjerenim funkcijama adekvatno zbrinu u skladu sa zakonima“, kazao je Perović. On, kako je rekao, ne smatra da je dobro rješenje da Agencija bude ispostava Ministarstva.

„Jer se tako ne postiže potrebna efikasnost, već je potrebno ili jasno definisati nadležnosti i odgovornosti ili sve objediniti pod Ministarstvo, a Agenciju za zaštitu životne sredine „zamrznuti“ dok se ne steknu uslovi da ona bude nezavisno tijelo čiji će rad biti od javnog interesa i oslobođen partijskih pritisaka i manipulacija“, kazao je Perović.