Akcionari Elektroprivrede (EPCG) trebalo bi da odluče o smanjenju osnovnog kapitala kompanije, po osnovu poništenja sopstvenih akcija na na XXVI Vanrednoj Skupštini te kompanje koja je zakazana za 23. decembar.

U pratećem materijalu dostavljenom predstavnicima akcionara ove kompanije u većinskom državnom vlasništvu, stoji da će se osnovni kapital EPCG koji trenutno iznosi 769.927.930,035 eura, biti smanjen za 55.219.394,9175 eura.

Osnov za poništenje 8.472.481 sopstvenih akcije EPCG, čija je nominalna vrijednost 6,5175 eura po akciji, proizilazi iz odluka koje su donesene 3. i 26. septembra ove godine.

“Nakon smanjenja, osnovni kapital Elektroprivrede Crne Gore AD Nikišć iznosi 714.708.535,1175 eura”, precizira se u dokumentu.

Promjena osnovnog kapitala biće moguća u slučaju da se prije toga izglasaju izmjene članova 46 i 47 aktuelnog Statuta te kompanije.

Izvor: Bankar.me