mladi BeranaAktivno djelovanje mladih u društvu

Kancelarija za mlade Opštine Berane postoji već dvije godine i obavlja poslove koji su propisani Zakonom o mladima i strategijom za mlade.

Rad je dinamičan i odnosi se na mjere koje imaju za cilj da uključe mlade u procese aktivnog djelovanja u društvu. Zaposleni u Kancelariji za mlade rade dosta na prevenciji nekih socijalnih problema kroz edukacije i radionice. Cilj je da te radionice budu interaktivne, tj. da se dobije povratna informacija i da se čuje šta mladi misle o datom pitanju.

U razgovoru sa Marijetom Mojašević, zaposlenoj u ovoj kancelariji, ekipa portala Mladi Berana je saznala da se trenutno planiraju aktivnosti za ljetnji period. Plan je da mladi dolaze dva puta nedeljno da bi stekli naviku. Na radionicama koje su nazvali “razgovori uz oganj“, obrađuju se društvena pitanja koja interesuju mlade. Tada vlada neformalna komunikacija, mladi su slobodni da izraze svoja mišljenja. Takođe, uključuju i projekcije kratkih filmova. Strategijom za mlade su predviđene aktivnosti koje će se organizovati u saradnji sa srednjim školama.

“Dva projekta su započeta prošle godine i pokazala su se jako korisnim. Prvi je prevencija zloupotrebe droga koju ćemo ove godine raditi i sa završnim razredima osnovnih škola kroz edukativnu društvenu igru, to je planirano za septembar”, istakla je Mojašević.

Drugi je projekat edukativnih društvenih igara kroz koje mladi mogu da nauče činjenice o različitim temama, a da to ne shvate kao obavezu, već edukaciju kroz igru i zabavu.

Najskorija aktivnost je bila i organizovanje debate u Gimnaziji “Panto Mališić” na temu strožijeg kažnjavanja povratnika sa stranih ratišta, u organizaciji Đačkog parlamenta a na inicijativu Kancelarije za mlade, u cilju prevencije radikalizacije i nasilnog ekstremizma mladih.
Debateri su izložili pro et contra argumente, koji su se bazirali na poštovanju ljudskih prava i slobodnog izbora. I propozicioni i opozicioni tim su pripremili dobre argumente, iako je opozicioni tim imao daleko teži zadatak da se suprotstavi tezi da povratnike sa stranih ratišta treba strožije kazniti po povratku u matičnu državu.
Debata nije imala zvaničnog pobjednika, jer se tokom izlaganja argumenata vidjelo da je propozicioni tim u prednosti. Nakon toga su uslijedili komentari Marka Radojevića, profesora i Marijete Mojašević, savjetnice za mlade opštine Berane, naše sagovornice.
“Debata je bila odlična, argumenti su bili sjajni, pričali smo o realnim situcijama. Mnogo mi se dopalo, posebno zato što su debateri bili odlično pripremljeni za odbranu ove teme”, zaključila je Marijeta Mojašević.