Učesnike u saobraćaju očekuju suvi kolovozi i uglavnom dobra vidljivost.

Duž klisura i usjeka skrećemo pažnju na moguće sitnije odrone. Neophodno je da vozači voze oprezno, smanjenom brzinom i u potpunosti poštuju postavljenu signalizaciju.

 

Od 26.09.2023. godine pa do završetka radova na regionalnom putu Đurđevića Tara – Mojkovac, u mjestu Sokolovina zbog sanacije obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila. U intervalu od 12.00. do 14.00 casova svakodnevno od 23.04.2024. casaova obezbjediti slobodno odvijanje saobracaja u zoni gradilista SOKOLOVINA na regionalnom putu R -10 Djurdjevica Tara –Mojkovac u mjestu Sokolovina.

 

Privremeno se za period do 31.05.2024.god u terminima od 08.00 do 11.00 i od 14.00. do 17.00 casova zbog izvodjenja radova u sklopu rekonstrukcije mag puta M-2 dionica Poda – Berane odobrava totalna obustava saobracaja za sve vrste vozila. Zbog praznika neće dolaziti do totalnih obustava saobraćaja za dane 03.05.,04.05. i 05.05.2024.godine.

 

Privremeno se za period od 07.05.2024. do 31.05.2024.godine u terminima od 10.00 do 16.00 . casova zbog izvodjenja radova u sklopu rekonstrukcije magistralnog puta M-5 dionica Rozaje –Spiljani odobrava totalna obustava saobracaja za sve vrste vozila.

 

Dana 04.05.2024. godine na ovom putnom pravcu saobraćaj će biti u prekidu od 10.00 do 16.00 sati zbog izvodjenja asfalterskih radova.

 

Na mag.putu Nikšić-Vilusi, na dionici Nikšić-Kuside do 31.05.2024.godine saobraćaj će se obustavljati za sve vrste vozila u terminima od 09.00 do 11.00 i od 14.00 do 16.00 sati. Neđeljom nema obustava saobraćaja. Zbog praznika neće dolaziti do totalnih obustava saobraćaja za dane od 01.05. do 06.05.2024.godine.

 

Do 31.05..2024. godine odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminima od 09.00 do 11.00. časova i od 14.00 do 16.00 časova osim nedjelje na mag.putu M-3 dionica Jasenovo Polje –Nikšić u okviru rekonstrukcije mag puta Plužine-Nikšić –Danilovgrad. Zbog praznika neće dolaziti do totalnih obustava saobraćaja za dane od 01.05. do 06.05.2024.godine.

 

Zbog izvodjenja minerskih radova u okviru izgradnje puta Čekanje-Čevo, na dionici regionalnog puta R-17 Čekanje-Resna dolaziće do totalne obustave saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 08.00 do 16.00 sati počev od 16.02.2024..godine do 18.05.2024 godine.

 

Odobrava se promjena rezima saobracaja sa dvosmjernog na naizmjenicno odvijanje saobracaja na mjestima izvodjenja radova,zbog izvodjenja radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2 dionica Bijelo Polje-Barski Most,granicni prelaz Dobrakovo.

 

Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni zbog izvodjenja radova, a povremeno dolazi do totalne obustave saobraćaja ne duže od 30 minuta na mag.putu M-2 dionica Lepenac –Ribarevina –Poda –Berane na lokalitetima Lepenac –Ribarevina Ribarevina-Poda i Poda-Berane. Zbog praznika neće dolaziti do promjene režima saobraćaja za dane 03.05., 04.05. i 05.05.2024.godine.

 

Zbog rekonstrukcije regionalnog puta Cetinje-Njeguši promjenjen rezim saobracaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvodjenja radova.Privremeno se do 31.05.2024.god odobrava totalna obustava saobracaja za sve vrste vozila u terminima od 09.00-11.00 i od 13.00 -15.00 casova zbog izvodjenja radova u okviru rekonstrukcije regionalnog puta Cetinje –Njegusi dionica od supermarketa Voli do Bajicke crkve II faza Bajicka ulica.Zbog Drzavnih praznika nece dolaziti do totalnih obustava saobracaja.za dane 03.05 04.05 i 05.05..2024.;godine.

 

Zbog radova na održavanju autoputa zatvorena je traka za spora vozila neposredno prije mosta Moračica iz pravca Mateševa prema Podgorici..

 

Na magistralnim putevima M-1 dionica Herceg Novi-Kotor, M-1 dionica Bar-Ulcinj i M-10 dionica Cetinje-Budva u vremenskom intervalu od 07.00 do 19.00 sati dolazi do promjene režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmerni zbog izvodjenja asfalterskih radova u periodu od 12.04.2024.do 25.05.2024.godine.

 

Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi I faza, lokalitet Vukov most zbog radova promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvodjenja radova.

 

Na magistralnom putu M-1 Lipci-Kotor u mjestu Dobrota zbog izvodjenja radova na adaptaciji trotoara saobraćaj se obavlja jednom trakom naizmjenično na mjestu izvodjenja radova.

U periodu od 16.04.2024 do 12.05.2024god promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja na dionici magistralnog puta M-5 dionica Berane-Rožaje i na regionalnim putevima R-2 Berane-Andrijevica-Plav-Gusinje -Grnčar, R-5 Rožaje -Kula -Stupica i R-6 Most Zeleni-Vuča u vremenskom terminu od 07.00-19.00 zbog izvodjenja asfalterskih radova.

 

Zbog izvodjenja radova na izgradnji Bulevara Vilija Branta na mag.putu M-2 dionica Podgorica –Bioče (od ukrštanja sa Mosorskom ulicom do kružnog toka –skretanje za autoput) saobraća se dvosmjerno uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

 

Promijenjen je režim saobraćaja od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta .

 

U Budvi zbog rekonstrukcije ulica 22.Novembar i Mediteranske ulice na snazi je obustava saobraćaja. Predvidjeno je da radovi traju 160 dana.

 

 

 

Zbog snimanja dugometražnog igranog filma Vidra na magistralnim i regionalnim putevima može dolaziti do kraćih obustava ne dužih od 15 minuta u periodu od 20.04.2024.godine do 16.05.2024.godine.

 

 

 

.Privremeno se dane 02.05. i 07.05.2024. god u vremenskom intervalu od 08.00 do 12.00 casova odobrava promjena rezima saobracaja sa dvosmjernog na naizmjenicno odvijanje saobracaja na mag putu M-1 Lipci –Kotor u mjestu Ljuta .

 

Na autoputu se saobraća bez izmjena u režimu saobraćaja.