Saobraća se po pretežno suvim kolovozima uz moguće sitnije odrone na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Na putevima na kojima se izvode radovi izmijenjen režim saobraćaja.

Od 26.09.2023. godine pa do završetka radova na regionalnom putu Đurđevića Tara – Mojkovac, u mjestu Sokolovina zbog sanacije obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila.

Privremeno se za period do 30. aprila u terminima od 08.30 do 11.30 i od 13.45. do 16.45. časova zbog izvođenja radova u sklopu rekonstrukcije magistralnog puta M-5 dionica Rozaje –Spiljani odobrava totalna obustava saobracaja za sve vrste vozila.

Za dane 13.04, 14.04 20.04, 21.04, 27.04. i 28.04.2024. godine saobraćaj će se obustavljati u terminu od 09.00 do 15.00 sati.

Na mag.putu Nikšić-Vilusi, na dionici Nikšić-Kuside do 30.04.2024.godine saobraćaj će se obustavljati za sve vrste vozila u terminima od 09.00 do 11.00 i od 14.00 do 16.00 sati. Neđeljom nema obustava saobraćaja.

Odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminima od 09.00 do 11.00. časova i od 14.00 do 16.00 časova osim nedjelje na mag.putu M-3 dionica Jasenovo Polje –Nikšić u okviru rekonstrukcije mag puta Plužine-Nikšić –Danilovgrad.

 

Zbog izvođenja minerskih radova u okviru izgradnje puta Čekanje-Čevo, na dionici regionalnog puta R-17 Čekanje-Resna dolaziće do totalne obustave saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 08.00 do 16.00 sati počev od 16.02.2024.godine do 18.05.2024 godine.

 

Privremeno se za period od 20.04.2024. god do 01.05.2024.god u terminima od 08.00 do 11.00 i od 14.00. do 17.00 casova zbog izvodjenja radova u sklopu rekonstrukcije mag puta M-2 dionica Poda – Berane odobrava totalna obustava saobracaja za sve vrste vozila.

Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenicno odvijanje saobraćaja na mjestima izvođenja radova, zbog izvoðenja radova na rekonstrukciji magistralnog puta M-2 dionica Bijelo Polje-Barski Most, granični prelaz Dobrakovo.

 

Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni zbog izvodjenja radova, a povremeno dolazi do totalne obustave saobraćaja ne duže od 30 minuta na mag.putu M-2 dionica Lepenac –Ribarevina –Poda –Berane na lokalitetima Lepenac –Ribarevina Ribarevina-Poda i Poda-Berane.

 

Zbog rekonstrukcije regionalnog puta Cetinje-Njeguši promjenjen rezim saobracaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvodjenja radova. Privremeno se do 30.04.2024.god odobrava totalna obustava saobracaja za sve vrste vozila u terminima od 09.00-11.00 i od 13.00 -15.00 časova zbog izvođenja radova u okviru rekonstrukcije regionalnog puta Cetinje –Njegusi dionica od supermarketa Voli do Bajicke crkve II faza Bajicka ulica.

 

Zbog radova na održavanju zatvorena je traka za spora vozila neposredno prije mosta Moračica iz pravca Mateševa prema Podgorici..

 

Privremeno se od 08.04.2024.god do završetka radova odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja u terminu od 08.00 do 11.00 i od 12.00 do 15.00 časova zbog izvodjenja radova na mag.putu Šavnik –Kruševica lokalitet Kruševica.

 

Na magistralnim putevima M-1 dionica Herceg Novi-Kotor, M-1 dionica Bar-Ulcinj i M-10 dionica Cetinje-Budva u vremenskom intervalu od 07.00 do 19.00 sati dolazi do promjene režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmerni zbog izvodjenja asfalterskih radova u periodu od 12.04.2024.do 25.05.2024.godine.

 

Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi I faza, lokalitet Vukov most zbog radova promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvođenja radova.

Na magistralnom putu M-1 Lipci-Kotor u mjestu Dobrota zbog izvođenja radova na adaptaciji trotoara saobraćaj se obavlja jednom trakom naizmjenično na mjestu izvođenja radova.

Zbog radova na održavanju u tunelima Sozina i Raš , u terminu od 22.00 do 06.00 sati, saobraćaj će se odvijati naizmjeničnim propuštanjem vozila, u zoni radova. Apelujemo na vozače da poštuju saobraćajnu signalizaciju.

 

Privremeno se do 30.04.2024. godine odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja na mjestima izvodjenja radova na mag putu dionica Lepetani – Tivat, kroz naseljeno mjesto Tivat Donja Lastva i Lepetane.

U periodu od 16.04.2024 do 12.05.2024god promjenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja na dionici magistralnog puta M-5 dionica Berane-Rožaje i na regionalnim putevima R-2 Berane-Andrijevica-Plav-Gusinje -Grncar, R-5 Rožaje -Kula Stupica i R-6 Most Zeleni-Vuca u vremenskom terminu od 07.00-19.00 zbog izvođenja asfalterskih radova.

 

Zbog izvođenja radova na izgradnji Bulevara Vilija Branta na mag.putu M-2 dionica Podgorica –Bioče (od ukrštanja sa Mosorskom ulicom do kružnog toka –skretanje za autoput) saobraća se dvosmjerno uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Promijenjen je režim saobraćaja od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta .

 

U Budvi zbog rekonstrukcije ulica 22.Novembar i Mediteranske ulice na snazi je obustava saobraćaja. Predviđeno je da radovi traju 160 dana.

 

Privremeno se za period od 15.04.2024.do 30.04.2024. god odobrava promjena rezima saobracaja preusmjeravanjem sa dvije saobracajne trake na jednu lijevu u vremenskom intervalu od od 07.00 do 18.00 casova na mag putu Danilovgrad – Podgorica lokalitet kruzni tok Komanski most.

 

Privremeno se za period od 15.04.2024. god do 21.04.2024. god odobrava totalna obustava saobracaja u jednoj kolovoznoj traci bulevara a saobracaj se odvija dvosmjerno drugom kolovoznom trakom bulevara zbog izvodjenja asfalterskih radova na mag putu Golubovci obilaznica –Podgorica 1 od raskrsnice Zelenika do kruznog toka Voli.

 

U periodu od 20.04 do 16.05.2024.godine zbog snimanja dugometražno igranog filma Vidra odobrava se korišćenje magistralnih i regionalnih puteva, a tokom snimanja može se vršiti povremena obustava saobraćaja ne duža od 15 minuta.

 

Na autoputu se saobraća bez izmjena u režimu saobraćaja.