Milica Lekic

U funkciji je nova aplikacija eDnevnikME i portal Dnevnik za roditelje putem kojih se na jednom mjestu mogu naći sve neophodne informacije o ocjenama i vladanju djeteta, ali i sve ključne novine sa nivoa sistema. Ovo su saopštili Milica Lekić potparolka Ministarstva prosvjete i Matija Otašević koordinator projekta “Za svako dobro” i PR Crnogorskog Telekoma.

“Portal i aplikacija nude informacije o zakazanim vladanju, izostancima, te pregled ocjena sa eksternih testiranja i pregled svih ocjena po nastavnim predmetima (usmeni odgovori, pismeni i kontrolni zadaci, konačna ocjena itd.) uz podatke o tome kada je ocjena evidentirana u Informacionom sistemu obrazovanja. Za svaki nastavni predmet postoji i hronološki pregledo cjena, kao i prosječna ocjena”, navodi se u saopštenju.
Oni su objasnili da je dio portala “Saradnja sa roditeljima” namijenjen informisanju roditelja o terminu roditeljskih sastanaka, predstojećih ekskurzija i izleta i sličnih obavještenja. U trenutku dok traje obustava nastave ovaj dio portala služi roditeljima za obavještenja od škole i obavještenja od roditelja.
Dio portala “Kontakt” formiran je, kako se doaje, za komunikaciju roditelja i odjeljenskog starješine, tako što roditelj na postavljeno pitanje odgovor dobija mejlom.
Za prijavljivanje na portal i aplikaciju roditelji od odjeljenskog starješine dobijaju korisničko ime i lozinku i prilikom pristupa portalu roditelju su dostupne isključivo informacije koje se odnose na njegovo dijete.
“Ovo je još jedan korak u digitalizaciji u obrazovanju. Radimo sve što možemo da sistem digitalizujemo na način da i djeci i roditeljima informacije i podaci budu brzo i lako dostupni, te da im olakšamo komunikaciju sa školom i razmjenu informacija“, rekla je Lekić.
“Izuzetno smo zadovoljni rezultatom. Vjerujem da je eDnevnikMe najbolji primjer kako Crnogorski Telekom sa javnim sektorom stvara svijet novih mogućnosti. Ovo roditeljima omogućava da pažljivo prate aktivnosti djeteta u obrazovanju i uključe se intenzivnije na vrijeme, ukoliko je to potrebno”, zaključuje se u saopštenju.
loading…