Arhitektonski fakultet

Zbog okolnosti koje je prouzrokovala pandemija COVID-19, te potrebi za naglašenim kontrolisanjem širenja infekcije, na Arhitektonskom fakultetu instalirana su dva multifunkcionalna uređaja koja uključuju mjerenje temperature i prepoznavanje nošenja maske na licu.

Terminal je instaliran u ulaznim holovima prizemlja i sprata objekta, a funkcioniše tako što se korisniku prvo izmjeri tjelesna temperatura preko beskontaktnih infracrvenih termoelektričnih senzora, a zatim identifikuje lice – da li posjeduje zaštitnu masku, nakon čega se automatski otvaraju vrata za korišćenje ostalih prostorija u objektu.
Izvor: UCG