U sklopu amandmana koji su postali sastavni dio budžeta za 2023. godinu, asfaltiran je put do Područnog odjeljenja “Glavaca”. Od sada, učenici OŠ “Lubnice”, PO “Glavaca” imaće pristupačan put do škole.

Unapređenje saobraćajne infrastrukture u ruralnim područjima u Opštini Berane realizovano je zahvaljujući narodnoj poslanici Jeleni Božović, čiji su amandmani postali sastavni dio državnog budžeta za 2023. godinu dana.

Na zvaničnoj stranici OŠ “Lubnice”, Uprava je uputila riječi zahvalnosti.