Ministarstvo finansija (MF) i organi lokalne uprave su dužni da do 31. januara donesu Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata i objave je na svojoj internet stranici u roku od sedam dana od dana donošenja, saopšteno je iz Agencije za sprječavanje korupcije (ASK).

“Djelujući preventivno u okviru svojih zakonskih nadležnosti, Agencija za sprječavanje korupcije podsjeća Ministarstvo finansija Vlade Crne Gore i organe lokalne uprave da su, u skladu sa članom 15 stav 6 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, dužni da do 31. januara donesu Odluku o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata i objave je na svojoj internet stranici u roku od 7 dana od dana donošenja”, navodi se u saopštenju.

Naveli su da budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u Skupštini Crne Gore iznose 0,5 odsto planiranog tekućeg budžeta Crne Gore u godini za koju se budžet donosi.

“Za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u skupštinama opština, Skupštini Glavnog grada i Skupštini Prijestonice, zakonom je opredijeljeno 1,1 odsto planiranih tekućih budžeta svake pojedinačne jedinice lokalne samouprave. Izuzetno, u opštinama čiji je budžet manji od pet miliona eura, budžetska sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata iznose od 1,1 do 3 odsto planiranog tekućeg budžeta”, piše u saopštenju.

“Navedena budžetska sredstva se u visini od 20 odsto raspodjeljuju u jednakim iznosima političkim subjektima koji su osvojili mandate u Skupštini Crne Gore odnosno skupštinama opština, a 80 odsto se raspodjeljuje srazmjerno ukupnom broju poslaničkih odnosno odborničkih mandata koje politički subjekti imaju u trenutku raspodjele”, dodaje se.

Iz ASK-a su podsjetili i na, kako kažu, obavezu Ministarstva finansija i organa lokalne uprave nadleženih za poslove finansija da redovno raspodjeljuju budžetska sredstva političkim subjektima za finansiranje redovnog rada, mjesečno, do petog u mjesecu za prethodni mjesec, kao i na zakonsku obavezu objavljivanja, na svojoj internet stranici do petog u mjesecu za prethodni mjesec, predviđenog iznosa sredstava kao i iznosa neizmirenih sredstava političkim subjektima.

“Obaveza se odnosi na sredstva predviđena i za redovan rad i finansiranje ženskih organizacija koja se raspodjeljuju političkim subjektima. Neispunjavanje navedenih zakonskih obaveza povlači prekršajnu odgovornost. Privržena zaštiti javnog interesa, Agencija za sprječavanje korupcije stoji na raspolaganju za sve dodatne informacije i moguće nedoumice”, zaključuje se u saopštenju.