mladi BeranaPodnijeto 317 zahtjeva za pokretanje postupaka protiv funkcionera i državnih službenika

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) organizuje 14. marta polaganje ispita za obavljanje poslova lobiranja, a prijave se podnose do 4. marta, saopštili su iz Agencije.

Iz ASK-a su rekli da će se polaganje ispita obaviti u prostorijama Agencije.

Kandidati uz prijavu treba da dostave dokaz o visokom obrazovanju, sedmi nivo okvira kvalifikacija, podnivo jedan (VII1), a troškovi za polaganje ispita iznose 50 EUR.

“Dokaz o uplati troškova, shodno članu 8 pravilnika, kandidati su dužni da predaju sekretaru komisije prije početka polaganja ispita”, rekli su iz Agencije.

Oni su naveli da je način polaganja ispita predviđen pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita za obavljanje poslova lobiranja.

Ispit se polaže pred komisijom, po programu za polaganje ispita koji sadrži predmete ustavni sistem Crne Gore, državna uprava i organizacija državne uprave, lokalna samouprava.

Kandidati polažu i predmete lobiranje i djelatnost lobiranja, sprečavanje sukoba interesa u vršenju javne funkcije, krivična djela protiv službene dužnosti, platnog prometa i privrednog poslovanja i državnih organa.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove biće objavljen na internet stranici Agencije www.antikorupcija.me.

Za dodatne informacije, zainteresovani kandidati mogu se obratiti službenicima Odsjeka za integritet i lobiranje putem telefona: 020/44-77-22 i na email: integritet@antikorupcija.me.

Izvor: MINA