Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) je prošle godine dala 227 mišljenja u oblasti sprečavanja sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija, što je najviše na godišnjem nivou od njenog osnivanja, saopšteno je iz ASK-a.

ASK je objavio rezime rezultata rada u prošloj godini.

Iz ASK-a su kazali da je, od ukupnog broja datih mišljenja u prošloj godini, u 46 konstatovano da postoji ograničavajući faktor u odnosu na navode iz zahtjeva za davanje mišljenja.

Kako su rekli, u 90 je konstatovano da nema ograničavajućeg faktora u odnosu na navode iz zahtjeva.

Iz Agencije su naveli da su se 22 mišljenja odnosila na članstvo javnih funkcionera u organima upravljanja i nadzornim organima javnog preduzeća, javne ustanove ili drugog pravnog lica.

Tu je, kako su dodali, konstatovano da javni funkcioner može biti član organa upravljanja ili nadzornih organa, ali da po osnovu članstva ne može ostvariti prihod ili drugu naknadu.

Iz Agencije su kazali da se 69 mišljenja odnosilo na status javnih funkcionera shodno članu 3 Zakona o sprečavanju korupcije (ZSK).

Agencija je, kako su rekli, prošle godine pokrenula 30 upravnih postupaka u toj oblasti – 12 u oblasti ograničenja u vršenju javnih funkcija i 18 u dijelu sprečavanja sukoba interesa.

„Okončano je 30 postupaka (uključujući predmete iz prethodnog perioda), od kojih je u 27 utvrđeno kršenja Zakona“, naveli su iz ASK-a.

Kako su kazali, na osnovu datih mišljenja Agencije, podnijeto je 20 ostavki javnih funkcionera na funkcije ili dužnosti nespojive sa javnom funkcijom.

„Nakon datih mišljenja, konstatovana su i tri prenosa upravljačkih prava u privrednom društvu, kao i jedan raskid ugovora o uslugama zbog utvrđenog sukoba interesa“, dodali su iz ASK-a.

Oni su kazali da su, zbog kršenja odredaba ZSK koje se odnose na oblast ograničenja u vršenju javnih funkcija, prošle godine podnijeli 12 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka nadležnim sudovima za prekršaje, od kojih je u tri od suda traženo oduzimanje imovinske koristi stečene izvršenjem prekršaja.

„Okončana su dva predmeta iz prethodnog perioda i u oba su izrečene sankcije – dvije novčane kazne u ukupnom iznosu od 600 EUR, dok je u jednom predmetu oduzeta imovinska korist u iznosu od od 3.077 EUR“, naveli su iz ASK-a.

Oni su rekli da su podnijeli 39 zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka, zbog kršenja odredbe ZSK koja propisuje obavezu organa vlasti da, do kraja marta tekuće za prethodnu godinu, Agenciji dostavi izvještaj o primljenim donacijama i sponzorstvima sa kopijom dokumentacije.

Iz ASK-a su kazali da je okončan 31 postupak po zahtjevima (uključujući i predmete iz prethodnih godina), od čega su u 26 izrečene sankcije – deset novčanih kazni u ukupnom iznosu od pet hiljada EUR i 16 opomena.

Agenciji je, kako su rekli, prošle godine dostavljeno više izvještaja o prihodima i imovini po svim osnovima podnošenja u odnosu na godišnje nivoe svih prethodnih godina rada ASK.

Iz ASK-a su kazali da je, takođe, prošle godine dostavljeno najviše redovnih godišnjih izvještaja o prihodima i imovini od početka rada Agencije.

Prema njihovim riječima, rast broja dostavljenih izvještaja posljedica je povećanja broja novoimenovanih javnih funkcionera, kao i većeg broja izvještaja koje javni funkcioneri dostavljaju po prestanku funkcije.

Agencija je, kako su rekli, prošle godine pokrenula 54 upravna postupka u oblasti prijave prihoda i imovine.

Iz ASK-a su dodali da su okončana 74 postupka (uključujući one iz prethodnog perioda), od kojih je u 71 utvrđeno kršenje zakona.

Kako su naveli, broj pokrenutih prekršajnih postupaka u prošloj godini u toj oblasti veći je za čak 63 odsto u odnosu na 2022, a značajno veći i u odnosu na prethodne godine rada ASK.

„To je prevashodno uslovljeno većim brojem pokrenutih prekršajnih postupaka koji se odnose na nedostavljanje redovnog godišnjeg izvještaja o prihodima i imovini u zakonskom roku, kao i nedostavljanja izvještaja koji bivši javni funkcioneri podnose godinu i dvije po prestanku funkcije“, dodali su iz ASK-a.

Oni su kazali da su, postupajući neselektivno, pokrenuli prekršajne postupke i protiv bivših i protiv novoimenovanih javnih funkcionera.

Iz ASK-a su rekli da su tokom prošle godine okončana ukupno 1.123 prekršajna postupka (uključujući i one iz prethodnih godina), od čega su u 87,5 odsto izrečene sankcije – 388 novčanih kazni i 595 opomena.

Kako su dodali, ukupan iznos novčanih kazni je 84.955 EUR.

„Krajem 2020. godine započeto je praćenje stila života javnih funkcionera, u cilju provjere uvećanja imovine javnih funkcionera, koristeći za to javno dostupne podatke i saznanja iz medija, i upoređujući ih sa bazama podataka kojima ASK ima pristup, uz pridržavanje zakonskog okvira propisanog članovima 23 i 30 ZSK“, naveli su iz Agencije.

Agencija je, kako su rekli, u tom smislu prošle godine pokrenula postupak za ispitivanje stila života za jednog državnog službenika, koji ima obavezu podnošenja izvještaja o prihodima i imovini i predmet je dostavila Specijalnom državnom tužilaštvu.

Oni su kazali da su, u oblasti finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, nastavili sa sprovođenjem aktivnosti na planiran i sistematičan način u cilju dosljednog praćenja sprovođenja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i kontrole sprovođenja i poštovanja svih propisanih zabrana i ograničenja tokom izbornih kampanja.

Iz ASK-a su rekli da su prošle godine izvršili kontrolu 47.663 izvještaja koje su dostavili obveznici Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja o redovnom radu i u toku izbornih kampanja.

Kako su kazali, kada je u pitanju redovan rad obveznika tog zakona, dostavljeno je ukupno 178 izvještaja/dokumenata, od čega 104 izvještaja/obavještenja političkih subjekata.

„Analiza podataka iz dostavljenih izvještaja političkih subjekata pokazuje dalje povećanje prihoda koje subjekti dobijaju iz javnih izvora, koji čine čak 94 odsto ukupnih prihoda koje su politički subjekti ostvarili u 2022. godini“, dodali su iz ASK-a.

Oni su rekli da su, u kontekstu izbornih kampanja, kontrolisali ukupno 47.485 izvještaja i drugu prateću dokumentaciju – 166 od političkih subjekata/izbornih lista, 47.012 od organa vlasti i 307 od pružalaca usluga medijskog oglašavanja.

„Proaktivno djelujući, Agencija je, radi dostavljanja izvještaja u roku, kao i kod uočenih tehničkih nepravilnosti, uputila ukupno 1.568 upozorenja (1.426 organima vlasti i 142 političkim subjektima), na koja su svi pozitivno reagovali“, naveli su iz ASK-a.

Oni su kazali da su, takođe, izvršene 772 kontrole poštovanja zabrana i ograničenja u toku izbornih kampanja.

Iz Agencije su rekli da su, zbog kršenja odredaba Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, prošle godine nadležnim sudovima za prekršaje podnijeli 197 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

„Prošle godine okončano je 312 prekršajnih postupaka (uključujući i one iz prethodnih godina), od čega su u 89,4 odsto izrečene sankcije – 110 novčanih kazni i 169 opomena“, naveli su iz ASK-a.

Kako su dodali, ukupan iznos novčanih kazni je 29.125 EUR.

Iz Agencije su kazali da je prošle godine podnijeto ukupno 137 prigovora zbog sumnji u kršenje Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Agencija je, kako su naveli, postupila po svim prigovorima.

Oni su naveli da su okončana 123 postupka po prigovorima, uključujući i postupke po prigovorima iz prethodnog perioda.

ASK je, kako su kazali, u deset predmeta donijela odluku da je prekršen Zakon, u 60 da nema kršenja zakona i u 53 je donijela odluke o nepokretanju.

„U vezi tužbi na akte ASK-a u postupcima po prigovorima zbog sumnji u kršenje Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja tokom izbornih kampanja, Upravni sud je prošle godine donio osam rješenja kojima je odbio tužbe, a potvrdio akte Agencije“, naveli su iz ASK-a.

Agenciji je, kako su rekli, prošle godine podnijeto 190 prijava zviždača.

To je, kako su dodali, najviše na godišnjem nivou od početka rada ASK-a i time se nastavlja trend rasta broja prijava.

Iz Agencije su kazali da je, od ukupnog broja prijava zviždača, 81 podnesena anonimno.

„Prošle godine u radu pred Agencijom bile su ukupno 382 prijave zviždača (uključujući i 192 prijave iz prethodnog perioda)“, naveli su iz ASK-a.

Oni su kazali da su prošle godine okončali 69 postupaka po prijavama zviždača, od kojih je u četiri utvrđeno postojanje ugrožavanja javnog interesa (u sistemu pravosuđa i organu lokalne samouprave, kao i dva na državnom nivou).