Na sastanku održanom 21. februara Udruženje građana “BERANDA” formiralo je Organizacioni odbor za naredne Pjesničke susrete na znakovnom jeziku “Limovanje – Žubor tišine”.

Na sastanku su imanovani predsjednik Udruženja građana Beranda – Adem Softić, defektolog, i članovi: pomoćnik ministra kulture i direktor Direktorata za medije u Vladi CG, predsjednik UO JU Resursni centar za djecu i mlade – Podgorica, mr Željko Rutović, predsjednica Asocijacije tumača crnogorskog znakovnog jezika – Tivat, nastavnica znakovnog jezika u JU Resursni centar za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajima sluha i govora “Dr Peruta

Ivanović” – Kotor, Olivera Gluščević, direktor JU Resursni centar za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajima sluha i govora “Dr Peruta Ivanović” – Kotor, Neđeljko Moškov, direktor JU Resursni centar za djecu i mlade

“Podgorica”, Dana Radulović – sekretarka Dječijeg sela za djecu bez roditeljskog staranja “Dr Milorad Pavlović” u Sremskoj Kamenici, pjesnikinja, prof. dr Draško Došljak – šef Katedre za crnogorski jezik i književnost na Filoškom fakultetu u Nikšiću, mr. Zoran Bošković , direktorka JZU Dom zdravlja “Dr Nika Labović” – Berane, dr Zuhra Hadrović, specijalista otorinolarigolog u JZU Opšta bolnica Berane, dr Jevrem Ješko Neđić. – ekonomistkinja Cirih – Švajcarska, Danojla Brandt, – rukovodilac sektora statistike i koordinacije u RTV Vojvodine – Novi Sad, Mijaz Čivović, – novinarka TVCG – Podgorica, pjesnikinja, Dragana Mrkić, – PR Fonda zdravstva Crne Gore – Podgorica, novinar, mr Amer Ramusović, – saurdolog i nastavnica u JU Resursni centar za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajima sluha i govora “Dr Peruta Ivanović” – Kotor, Milica Dabić. – profesor crnogorskog jezika i književnosti u Srednjoj stručnoj školi – Berane, pjesnik, Rade Jolić. – surdolog i nastavnica u JU Resursni centar za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajima sluha i govora “Dr Peruta Ivanović” – Kotor,, Meri Petrović,

Nakon prvih Pjesničkih susreta na znakovnom jeziku “Limovanje – Žubor tišine”, uspješno održanih 20. decembra 2016. godine u JU Resursni centar za djecu i mlade “Podgorica”, namjerava da ovu manifestaciju proširi na region i da u nju uključi što više kompetentnih pojedinaca i institucija kako bi što bolje ispunili zacrtane ciljeve i zadatke, a koji se svode na: Uklanjanje barijera i predrasuda o osobama koje se služe znakovnim jezikom, povećanje broja osoba sa oštećenjem sluha I govora koje prisustvuju poetsko-književnim događajima, ohrabrivanje i podrška osobama oštećenog sluha i govora u razvijanju talenta za poeziju i književnosti i povećanje interesovanja za učenje znakovnog jezika i broja osoba koje ga razumiju.

Pored toga organizovanjem budućih Pjesničkih susreta na znakovnom jeziku Limovanje – Žubor Tišine u Crnoj Gori i regionu, kojima žele da ljepotom ožive pjesničke riječi i učine dostupnom osobama sa poremećajima sluha i govora, kao i povezivanjem sa svim srodnim organizacijama u bližem i daljem okruženju, Organizacioni odbor će intenzivno raditi na promovisanju crnogorskog znakovnog jezika i kulture gluvih kao i na pokretanju inicijative prema nadležnim državnim institucijama kojom će se odlučno insistirati na što bržoj izradi zakonske regulative vezane za tretman i upotrebu znakovnog jezika u Crnoj Gori, zaključuje se u saopštenju koje je potpisao predsjednik NVU ”Beranda” Adem Ado Softić.