Biometeorološka situacija nije povolјna za hronične bolesnike, pa im se savjetuje redovno uzimanje terapije i smanjena aktivnost.

Tipične meteoropatske reakcije mogu se javiti u jačoj formi.

Neophodna je maksimalna pažnja u saobraćaju.