Obavještavaju se korisnici javnih parkirališta u opštini Berane da DOO „Parking servis“ Berane od ponedeljka 03.4.2017. godine počinje sa primjenom posebnog uređaja za blokiranje vozila u saradnji sa Komunalnom policijom i Sekretarijatom za inspekcijske poslove opštine Berane.

Odlukom o javnim parkiralištima i garažama, predviđena upotreba pomenutog uređaja za vozila bez plaćene usluge za parkiranje, koja nemaju registarskih oznaka kao i vozila registarskih oznaka druge države, kod kojih nije moguće identifikovati vozača odnosno vlasnika vozila na osnovu službene evidencije nadležnog državnog organa.

Na blokiranom vozilu će biti ostavljeno vidno upozorenje sa uputstvom o postupanju korisnika za deblokiranje vozila, koje uključuje plaćanje troškova postavljanja i uklanjanja uređaja po cjenovniku usluga DOO „Parking servis“ Berane, u iznosu od 30 eura.