Fond za zdravstveno osiguranje uputio je u ponedjeljak Ministarstvu finansija incijativu za promjenu načina nabavke ljekova sa prijedlogom da ih treba obezbjeđivati u skladu s propisima o obaveznom zdravstvenom osiguranju, a ne kao do sada, putem tendera.

Kako je za Pobjedu kazao direktor Fonda Sead Čirgić, taj model nabavke podrazumijeva upućivanje javnog poziva koji bi trajao 15 dana i na koji bi imali mogućnost da se jave svi zainteresovani za dostavljanje ponuda po istim uslovima i po unaprijed utvrđenim cijenama. Na taj način, prema njegovim riječima, izbjegle bi se duge procedure, žalbe, kao i monopol veledrogerija i posredno uticanje na cijenu ljekova, ali i napravile uštede u budžetu.

I pored toga što država izdvaja znatna sredstva za obezbjeđivanje ljekova za potrebe javnog zdravstenog sistema, suočeni smo sa kontinuiranim problemima u snabdijevanju ljekovima, kako zbog čestih nestašica, tako sa situacijom da osiguranici ne dobiju sve ljekove sa liste – naveo je Čirgić, između ostalog, u inicijativi.

Pobjedi je kazao da sada imamo situaciju da za oko 80 ljekova nema ponuda na tenderu ili su ponuđene cijene iznad procijenjenih vrijednosti. Među njima su i citostatici.

U takvim slučajevima, Zakon o javnim nabavkama kaže da se taj tender poništava, onda se ide u novi krug nabavki i to traje. Najkraća procedura, shodno javnim nabavkama, u idealnim uslovima kada nema žalbi traje 30 dana, nakon toga slijedi potpisivanje ugovora, za što treba još najmanje mjesec, što znači da se do neophodnog lijeka može doći najranije za dva mjeseca – objašnjava Čirgić i ističe da se po Zakonu o javnim nabavkama ne omogućavaju hitne nabavke, u slučaju ugroženosti zdravlja i života pacijenta.

On je naveo primjer kada se u decembru prošle godine pojavila potreba za ugradnjom mehaničke pumpe za potporu rada srca za dva pacijenta u Kliničkom centru. Trebalo ih je obezbijediti u roku od dva do tri dana.

S obzirom na to da nije postojala zakonska mogućnost za realizaciju ove nabavke, problem je riješen tako što su pacijenti upućeni na liječenje van Crne Gore – naveo je prvi čovjek Fonda, naglasivši da je ovo samo jedan od problema koji je uočen u dosadašnjem načinu nabavke ljekova. Sve to, prema mišljenju Čirgića, bilo bi riješeno javnim pozivom koji bi raspisao Fond i kojim bi se, tvrdi on, obezbijedila redovna snabdjevenost, a samim tim i racionalizacija potrošnje.