Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) realizovao je u prvih šest mjeseci ove godine 5,03 miliona od 34,94 miliona EUR, koliko mu je za ovu godinu odobrila Regulatorna agencija za energetiku i komunalne djelatnosti (REGAGEN).
Predstavnici REGAGEN-a su Pobjedi kazali da cijene za korišćenje distributivnog sistema, u krajnjem, odražavaju samo realizovani iznos investicija u razvoj sistema.
REGAGEN je CEDIS-u u posljednje tri godine dao saglasnost na investicije u vrijednosti od 92,46 miliona EUR, od čega 27,73 miliona EUR za 2020. godinu, 29,79 miliona za prošlu i 34,94 miliona za ovu godinu.
Iz REGAGEN-a su naveli da je CEDIS dužan da dostavlja godišnje izvještaje o realizaciji planiranih investicija, a oni prate njihovu finansijsku realizaciju.
Prema podacima REGAGEN-a, u 2020. godini CEDIS je realizovao investicije vrijedne 32,6 miliona EUR. Od toga se 19,52 miliona odnosi na ulaganja koja su prema investicionom planu bila predviđena za 2020. godinu, a preostali iznos na investicije predviđene za prethodne godine.
“U toku 2020. godine CEDIS je realizovao 41,21 odsto više investicija u distributivnu mrežu u odnosu na osmogodišnju prosječnu realizaciju (23,09 miliona EUR – prosjek realizovanih investicija za period od 2012. do 2019. godine), stoga se 2020. godina može smatrati rekordnom po realizaciji investicija u distributivnom sistemu”, kazali su iz REGAGEN-a.
Izvršni direktor CEDIS-a 2020. godine bio je Zoran Đukanović, a predsjednik Odbora direktora Miodrag Čanović.
CEDIS je prošle godine, od odobrenih investicija u vrijednosti od 29,79 miliona EUR realizovao 17,83 miliona, od kojih se 13,15 miliona odnosi na ulaganja predviđena za tu godinu, a preostali iznos na investicije čija je realizacija bila predviđena za prethodne.
Od aprila prošle godine CEDIS-om rukovode kadrovi Demokrata i Demokratskog fronta (DF), na čelu sa direktorom Vladimirom Čađenovićem i predsjednikom borda Rajkom Radoševićem.
Iz CEDIS-a nijesu u prethodnih sedam dana odgovorili na pitanja Pobjede koliko u ovom trenutku imaju na računu novca opredijeljenog isključivo za investicije, te da li je CEDIS, prošle i ove godine ta sredstva, koja su bila namijenjena za investicije, upotrijebio za neke druge namjene i ako jeste za koje.
Izvor: Mina