Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja saopštili su da je Centrima za socijalni rad dostavljeno 1.775 zahtjeva za obeštećenje bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili vise djece i to samo u prvoj sedmici podnošenja prijava.

Najviše zahtjeva dostavljeno je Centru za socijalni rad Podgorica, opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i opštinu Tuzi, 449. Osim toga, Centru za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje podnijeto je 327 zahtjeva, centrima za opštine Berane, Andrijevicu i Petnjicu 204 i Danilovgrad 124, dok su ostali centri su bili na nivou od 96 do 44 zahtjeva koliliko je stiglo za opštinu Herceg Novi.

Iz Ministarstva su naveli da je počela druga sedmica dostavljanja zahtjeva i da o broju pojedinačnih prijava zainteresovanima informacije pružaju centri.

Oni su podsjetili da je za dostavljanje zahtjeva, u skladu sa Zakonom o obeštećenju bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece, posljednji dan 9. mart ove godine Dodali su i da pravo na obeštećenje imaju korisnice mjesečne naknade po osnovu rođenja troje ili više djece,  kojima je to pravo pripadalo od 1. januara 2016. do 30. juna 2017. godine u skladu sa Zakonom o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, ukoliko im je to pravo ukinuto.

Oni su pojasnili da bivše korisnice ostvaruju naknade u procentualnim iznosima od 70 i 40 odsto, u visini koja im je bila utvrđena kao korisnicima naknade po osnovu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

„Pravo na obeštećenje prestaje ako korisnica tog prava zasnuje radni odnos, registruje se za obavljanje preduzetničke ili poljoprivredne djelatnosti, ili ostvari pravo na penziju u skladu sa zakonom “, kaže se u saopštenju.

Ističe se da su uz zahtjev, u kojem stranka navodi da aplicira za obeštećenje kao bivša korisnica naknade, potrebni dokaz o obustavi prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece koji po službenoj dužnosti obezbjeđuju centri, ukoliko se ne priloži uz zahtjev.

 

„Dokaz da nije korisnica penzije obezbjeđuju centri za socijalni rad, osim za korisnice penzije koje dostavljaju dokaz od Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) da su podnijele zahtjev za obustavu penzije zaključno sa 31. martom ove godine“, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da centri obezbjeđuju dokaz da nije obveznik osiguranja od Uprave prihoda i carina.

Oni su naveli da se za sva pitanja i nedoumice potencijalne korisnice mogu obratiti nadležnim centrima.

Izvor: Mina