Građani u bankama imaju 1,8 milijardi euraGrađani u bankama imaju 1,8 milijardi eura
Fond za zaštitu depozita odredio je četiri banke koje će isplaćivati garantovane depozite deponentima Atlas banke u stečaju, prenosi CDM.
Fond se odučio za Societe Generale Montenegro, Hipotekarnu banku, NLB i Crnogorsu komercijalnu banku.
“Radi bržeg i efikasnijeg preuzimanja garantovanog depozita, preporučujemo svim fizičkim licima, deponentima Atlas Banke u stečaju (koji ne namjeravaju da garantovani depozit preuzmu u gotovom novcu) da do dana početka isplate, otvore račun u jednoj od izabranih banaka”, navodi se u saopštenju direktora Fonda za zaštitu depozita Predraga Markovića.
O datumu početka isplate garantovanih depozita, adresi i radnom vremenu isplatnih mjesta, deponenti i javnost će biti blagovremeno obaviješteni.