Inspektori su prošle godine imali pune ruke posla kada je u pitanju rad zdravstvenih ustanova. Tome u prilog ide statistika koja pokazuje veliki broj nepravilnosti, izrečene kazne pa čak i 33 slučaja zabrane obavljanja djelatnosti, pišu Dnevne novine.

Zdravstveni inspektori su tokom prošle godine kontrolišući rad zdravstvenih ustanova naplatili više od 36.000 eura i to 27.250 na osnovu izrečenih novčanih kazni po prekršajnim nalozima i 9.015 eura na osnovu izrečenih novčanih kazni u prekršajnim postupcima i troškova postupka zbog 221 utvrđene nepravilnosti.

Kako se navodi u godišnjem Izvještaju Uprave za inspekcijske poslove (UIP), predmet kontrole bila je 281 javna zdravstvena ustanova, 472 privatnika, 17 neregistrovanih ustanova i 22 objekta-reklamiranje zdravstvenih usluga, ljekova.

Postupajući po 192 prijave građana koliko ih je bilo tokom prošle godine, izvršeno je 25 inspekcijskih nadzora i to 17 za odsustvo sa posla zbog privremene spriječenosti za rad i osam za upisivanje stomatoloških usluga u medicinsku dokumentaciju koja se dostavlja Fondu za zdravstveno osiguranje radi refundacije.

Tom prilikom inspektori su kaznili četvoro izabranih ljekara sa po 200 eura zbog nepotpunog unošenja podataka u elektronski karton pacijenata kada su u pitanju bolovanja.

“Utvrđeno je pet nepravilnosti četiri u odnosu na odsustvo sa posla zbog privremene spriječenosti za rad i izrečene su četiri novčane kazne putem četiri prekršajna naloga u iznosu od 200 eura i to izabranim doktorima za odrasle zbog nepotpunog unošenja podataka u elektronski karton pacijenata.

Donijeta su četiri rješenja kojima se nalaže zdravstvenoj ustanovi da sprovede internu kontrolu kvaliteta, i jedna nepravilnost pri upisivanju stomatoloških usluga u medicinsku dokumentaciju koja se dostavlja Fondu za zdravstveno osiguranje radi refundacije, u kojem slučaju je ukazano subjektu nadzora PZU Opštoj stomatološkoj ambulanti da unosi podatke u medicinsku dokumentaciju u skladu sa zakonom”, navodi se u Izvještaju.

Među najčešćim nepravilnostima u zdravstvenim ustanovama zbog kojih su preduzete mjere izdvajaju se neposjedovanje dokumentacije za zdravstveni kadar, neobezbjeđivanje kontinuiteta zdravstvene zaštite, te neposjedovanje rješenja Ministarstva zdravlja o ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

“Odbijanje obavezne imunoprofilakse djece, nepropisno vođenje medicinske dokumentacije, neposjedovanje dokaza o obaveznom zdravstvenom pregledu za zaposlena lica, neposjedovanje dokumentacije u zdravstvenoj ustanovi u skladu sa propisima, dopunski rad zdravstvenog radnika van mreže zdravstvenih ustanova, izdavanje ljekova suprotno propisima, obavljanje prometa medicinskih sredstava suprotno propisima”, navodi se u Izvještaju Uprave.

U izvještajnom periodu je podnijeto 109 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnim sudovima za prekršaje, a podnijeta je i jedna prijava za krivično djelo Državnom tužilaštvu zbog zloupotrebe službenog položaja zdravstvenog radnika, ali je odbijena.

Takođe, izjavljene su četiri žalbe na rješenja zdravstvenih inspektora drugostepenom organu, od kojih su dvije usvojene i predmeti vraćeni na ponovni postupak, a dvije su u radu. Odbijena je jedna žalba iz prošle godine i podnijeta je tužba Upravnom sudu, a postupak je u toku.