mladi beranaCG napušta tradicionalni metod sprovođenja Popisa stanovništva

Postoji mogućnost da će Crna Gora napustiti tradicionalnu metodologiju adresnog, odnosno ,,od vrata – do vrata“, modela prikupljanja podataka za Popis stnovništva i preći na registarski, odnosno metod administrativnog Popisa zasnovanog na bazama podataka o stanovništvu, a koji se primjenjuje u svim zemljama EU.

O tome su, između ostalog, razgovarali danas na sastanku ministar finansija Darko Radunović, delegacija EUROSTAT- a koju je predvodio direktor Direktorata za kooperaciju u ESS, međunarodnu saradnju i resurse, Pieter Everaers kao i predstavnici MONSTAT-a, na čelu sa direktoricom Gordanom Radojević, prenosi Cdm.

Osim činjenice da bi Crna Gora bila jedina zemlja u regionu koja je napustila tradionalni metod sprovođenja Popisa i na taj način značajno iskoračila kada je u pitanju proces evropskih integracija u odnosu na druge zemlje Zapadnog Balkana, ministar je ukazao na značaj pružanja podrške ovakvim inicijativama, koje osim profesionalnih imaju i jasne implikacije na podizanje standarda poslovanja i modernizaciju društva uopšte.

Sagovornici su takođe istakli da je crnogorski Zavod za statistiku u proteklom periodu ostvario ogroman pomak na polju kvaliteta obrade podataka i usluga koje pružaju. Sagovornici su razgovarali i na temu značaja i potrebe daljeg razvoja kapaciteta MONSTAT-a, u smislu povećanja ljudskih, finansijskih i prostornih kapaciteta, u cilju približavanja standardima razvijenih članica Evropske unije.

O pomenutim temama i modelima podrške daljeg razvoja MONSTAT-a, kroz komunikaciju sa svim resornim državnim organima i koordinaciju na nivou Vlade, dogovoreno je da se detaljno razgovara u narednom periodu.