Izdavanje pasoša za maloljetnike, uključujući i bebe, sada košta 40 eura, što je za 25 eura više nego što je bilo do skoro. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova pojasnili su da je razlog tome izmijenjeni Zakon o administrativnim taksama iz prethodne godine, u kojem je propisana taksa za pasoš.

Tokom januara izdavanje pasosa kostalo je 15 eura, a roditelje koji su htjeli izvaditi pasose djeci, na salterima MUP-a docekala je informacija da je njihovo vadjenje skuplje za 25 eura.


Zahtjev za izdavanje pasoša za maloljetnike, prema Zakonu o putnim
ispravama, podnosi jedan od roditelja uz pisanu saglasnost drugog roditelja, odnosno zakonski zastupnik određen u skladu sa zakonom, kazali su iz MUP-a.
Iz tog resora napominju da se iznos administrativne takse kao i naknade za obrazac pasoš za punoljetnu osobu, u odnosu na prethodnu godinu, nije promijenio, te da ukupno iznosi 40 eura