Crna Gora je u gotovo istoj grupi zemalja u kojima su se novinari našli na meti prekomjerne upotrebe sile tokom obavljanja radnih zadataka.

Crna Gora je jedna od pet zemalja u kojima su prošle godine zabilježeni slučajevi pritvaranja novinara, piše u izvještaju Savjeta Evrope o stanju demokratije, ljudskih prava i vladavini prava u 47 njenih članica.

Ostale četiri su Azerbejdžan, Rusija, Makedonija i Turska.
Nakon 15 mjeseci provedenih u pritvoru, novinar Jovo Martinović početkom ove godine pušten je da se brani sa slobode.
Crna Gora je u gotovo istoj grupi zemalja u kojima su se novinari našli na meti prekomjerne upotrebe sile tokom obavljanja radnih zadataka.

Istraživanje Savjeta Evrope pokazalo je da su novinari u Evropi često izloženi nasilju, zastrašivanju i miješanju u svoj posao, što dovodi do osjećaja straha koji vodi u autocenzuru.

U gotovo svim zemaljama članicama Savjeta Evrope značajno je povećan broj advokata u periodu od 2010. do 2014. godine.
Crna Gora je jedna od sedam zemalja u kojoj je taj broj povećan za 20 i više odsto na 100.000 stanovnika. U toj grupi zemalja su i Litvanija, Poljska, Slovačka, Slovenija, Turska i Škotska.

Na polju vladavine prava, Crna Gora se našla na meti kritika zbog toga što lokalne vlasti nisu dovoljno autonomne.

“Neprecizna podjela odgovornosti i ovlašćenja ili preklapanje ovlašćenja različitih djelova vlasti ograničava lokalnu autonomiju u zakonu i u praksi”, piše u izvještaju, a iste kritike dobilo je još devet zemalja.

Crna Gora je dobila pohvale kada su u pitanju prava osoba sa invaliditetom (OSI) i seksualnih manjina.

U izvještaju se konstatuje da je ona među zemljama koja je zakonima povećala zaštitu od diskriminacije osoba sa invaliditetom a pohvaljena je zbog dobre prakse u vezi sa primjenom lokalnih i regionalnih politika koje se tiču LGBT zajednice.