Agencija za elektronske medije i poštanske djelatnosti

Na listi od 193 države Crna Gora zauzima 12. mjesto na listi, na osnovu rezultata ICT Regulatory Tracker-a za 2019 godinu. Crna Gora je dobila 94 od mogućih 100 bodova, odnosno isti broj bodova kao i Hrvatska, koja se nalazi na 10. mjestu, Mađarska, koja se nalazi na 11. mjestu i Portugalija koja se nalazi na 13. mjestu liste. Najviše bodova, 99, ima Italija – saopšteno je iz Agencije za elektronse komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

Sa 94 dobijena boda Crna Gora je značajno iznad prosječnog broja bodova koje su dobile države iz Evrope, koji iznosi 86,1 bodova, a koji je ujedno i najveći prosječan broj bodova koji je ostvario neki od svjetskih regiona – ističu iz EKIP.
Posmatrano u odnosu na države regiona Crna Gora je lošije rangirana od Slovenije, koja se nalazi na 4. mjestu sa 96 bodova, ima isti broj bodova kao Hrvatska, dok je bolje rangirana od Srbije, koja se nalazi na 20. mjestu sa 92,5 bodova, Bosne i Hercegovine, koja se nalazi na 39. mjestu sa 89 bodova i Sjeverne Makedonije koja se nalazi na 46. mjestu sa 88 bodova.
ICT Regulatory Tracker je razvila Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU), kao alat koji omogućava poređenje i identifikaciju trendova pravnog i regulatornog okvira za razvoj ICT sektora u pojedinim državama. Zasniva se na informacijama koje se prikupljaju na godišnjoj osnovi putem globalnih anketa koje sprovodi ITU: ankete o regulatornom okviru, ankete o tarifnim politikama, kao i na istraživanjima o dostignućima nacionalnih ICT regulatora i drugim zvaničnim izvorima podataka.
ICT Regulatory Tracker se sastoji od 50 indikatora grupisanih u četiri klastera: Način funkcionisanja regulatora – prema indikatorima iz ovog klastera Crna Gora je dobila 19 od mogućih 20 bodova; Regulatorne nadležnosti – prema indikatorima iz ovog klastera Crna Gora je dobila 19 od moguća 22 boda; Regulatorni režim – prema indikatorima iz ovog klastera Crna Gora je dobila 28 od mogućih 30 bodova; Stepen razvoja konkurencije – prema indikatorima iz ovog klastera Crna Gora je dobila 28, odnosno maksimalan broj bodova.
“Na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova i rezultata ostvarenih po pojedinim klasterima ICT Regulatory Tracker-a, zaključuje se da je Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, kao nezavisno regulatorno tijelo u sektoru elektronskih komunikacija u Crnoj Gori, postigla visok nivo regulatornih performansi, kao i da je Crna Gora uspješno implementirala regulatorni okvir Evropske Unije za elektronske komunikacije i stvorila dobre uslove za razvoj ICT sektora”, kazali su iz EKIP.
Izvor: Pobjeda