Dan sigurnijeg interneta je međunarodni dan koji se na inicijativu Evropske komisije globalno obilježava već dugi niz godina u cilju promovisanja sigurnog i odgovornog korištenja interneta i drugih digitalnih tehnologija. Tradicionalno se održava drugog utorka u februaru svake godine kako bi se podigla svest o sigurnijem i boljem internetu za sve, a posebno za djecu i mlade.

DSI je pokrenut kao inicijativa projekta EU SafeBorders 2004. godine, a Evropska mreža za podizanje svijesti – Insafe ga je i službeno prihvatila 2005. godine. Obilježava se u više od 130 zemalja svijeta i predstavlja zajedničke napore svih strana u radu na približavanju kibernetičke sigurnosti najmlađim i najranjivijim grupama

Ovog dana se posebna pažnja posvećuje zajedničkoj edukaciji korisnika interneta svih dobnih skupina o važnosti cyber sigurnosti, zaštiti privatnosti podataka, prepoznavanju online prijetnji te učestvovali u promovisanju pozitivnog ponašanja na mreži.

Prisustvo djece i mladih na mreži je neizbježno, međutim, digitalni svijet sa sobom nosi ozbiljne rizike i opasnosti po njih što može da utiče na njihovo mentalno zdravlje, njihovu dobrobit i sve druge aspekte njihovog života. Zbog toga, uključivanje djece i mladih je primarni fokus DSI-a.