Akcija “Stop za neregistrovana vozila” koju sprovode Uprava policije, u saradnji sa Nacionalnim biroom osiguravača Crne Gore – NBOCG i Mašinskog fakulteta – Centra za edukaciju u drumskom saobraćaju počinje danas.
Tokom akcije, Saobraćajna policija će kontrolisati veliki broj vozila, a tokom kontrole će utvrditi koliko je kontrolisanih vozila neregistrovano, kao i u koliko slučajeva je istekao rok saobraćajnim dozvolama.

Prema riječima izvršnog direktora NBOCG Borisa Šabana, posljednjih pet godine zajednički realizuju ovu kampanju.

“Praćenjem stanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja dolazimo do podataka o broju neregistrovanih vozila ili vozila kojima nije produžena važnost saobraćajne dozvole. Prema ovim podacima broj prijavljenih šteta u kojima su učestvovala neregistrova vozila tokom prošle godine bio je 571, prethodne 2020, 456, 2019. je 518 i 2018. je 507. Što se tiče isplata iz Garantnog fonda po ovom osnovu 2021. je bilo 989.999 eura, 2020. 1.010.045, 2019. 1.150.148, 2018. 1.014.104 eura, a 2017. 1.019.662 eura. Kampanja ima za cilj ukazivanje građanima na važnost registrovanja vozila”, naglašava Šaban.

Napominje, da treba imati u vidu da je za upravljanje neregistrovanim vozilom propisana novčana kazna od 80 do 350 eura za fizička lica, odnosno 500 do 3.000 eura za pravna lica i ne samo da će osobe koje voze neregistrovana vozila biti sankcionisane, već će odmah biti i isključene iz saobraćaja.

“Za građane koji upražnjavaju ovu negativnu praksu, bitno je da znaju da ukoliko njihovom krivicom pričine štetu vozeći neregistrovano (neosigurano) vozilo, krajnji isplatilac cjelokupne štete će biti upravo oni, a iznos te štete može biti i više desetina hiljada eura. Sa druge strane, neregistrovana vozila, po pravilu, nisu tehnički ispravna, te je njihova upotreba u saobraćaju čest uzrok saobraćajnih nezgoda. Takođe, korisnici ovih vozila ne posjeduju polisu obaveznog osiguranja u saobraćaju za štete pričinjene trećim licima. Ovo znači da oštećena lica, u slučaju štete koju prouzrokuje neosigurano vozilo, naknadu štete ostvaruju iz sredstava Garantnog fonda, koji posluje u okviru NBOCG”, zaključuje Šaban.

Izvor: RTCG