mladi baSpaić: Kadrovske promjene na Pravnom, sudnica od naredne studijske godine
Pravni fakultet je u potpunosti spreman i raspolaže svim neophodnim tehničkim i ljudskim kapacitetima potrebnim za realizaciju odluke Senata Univerziteta Crne Gore u dijelu sprovođenja predispitnih obaveza, kazala je dekanica Pravnog fakulteta prof. dr Aneta Spaić.
Za najveći broj predmeta, predispitne provjere znanja biće organizovane onlajn, upotrebom savremenih informacionih tehnologija, najavila je ona. Pritom, dodala je, imali su u vidu da aktuelna situacija ima negativan uticaj na životni standard naših studenata i drugih crnogorskih građana.

“Posebno ističemo da je riječ o tehnologijama i postupcima koji su besplatno dostupni svim našim studentima i nastavnicima. Za manji broj predmeta, koji su specifične prirode, predviđeno je da se provjera znanja obavi zajedno sa završnim ispitom u prostorijama fakulteta kada se za to steknu uslovi”, objasnila je dekanica Spaić.

Prema njenim riječima, na više od 80% predmeta organizovana je predispitna online provjera znanja u različitim formama (Zoom, Moodle, Skype, problemski zadaci, eseji-seminarski radovi…), u zavisnosti od specifičnosti samih predmeta.

“Za manji broj predmeta provjera znanja treba da bude obavljena po okončaju privremenih mjera. Kako je riječ o relativno malom broju predmeta, ne očekujemo nikakve značajnije probleme u procesu naknadne realizacije predispitnih obaveza”, dodala je Spaić.
Za studijski program Pravne nauke na Pravnom fakultetu, kaže da je struktuiran tako da gotovo u potpunosti omogućava online predispitne provjere znanja.

“Izuzetak je manji broj predmeta, ali su predmetni nastavnici i na tom planu učinili dodatne napore da blagovremeno obavijeste studente o svim relevantnim pitanjima za nastavak nastavnog i ispitnog procesa odmah po prestanku ograničavajućih mjera”, kazala je dekanica Spaić.

Ona je izrazila zadovoljstvo online nastavnim procesom, a naročito brzinom i uspješnom adaptacijom na vanredne okolnosti u kojima se našao i proces organizacje nastave na fakultetu. Pri tome, ona ističe zadovoljstvo i spremnošću predmetnih nastavnika da se uz odgovarajuću tehničku podršku stručnih službi prilagode novom načinu održavanja nastave.

“Posebno želim istaći našu iskrenu zahvalnost i studentima Pravnog fakulteta, jer sve ovo ne bi bilo moguće bez njihove pune podrške i saradnje. Štoviše, od njih smo dobijali i dobijamo korisne savjete na planu organizacije online nastave i dijela predispitnih obaveza, pa se s pravom može reći da je ovo naš zajednički projekat”, kazala je Spaić.
Budući da je, dodaje ona, Pravni fakultet organizaciona jedinica UCG koja upisuje skoro 300 studenata godišnje, odnosno predstavlja organizacionu jedinicu sa izuzetno velikim ukupnim brojem studenata, odziv studenata koji su pratili online nastavu je bio zadovoljavajući.
“U određenoj mjeri procenti su zavisili i od značaja samog predmeta za studije prava i kreću se od 10% na izbornim predmetima, pa do više od 50% na nosećim predmetima u okviru studijskog programa Pravne nauke”, saopštila je ona.
Online nastava je studentima, kako zaključuje Spaić, omogućila da nesmetano prate nastavni proces, jednostavnije razumiju nastavnu građu i prate nastavu iz svojih kuća, uz poštovanje svih mjera usmjerenih na planu očuvanja javnog zdravlja.
loading…