Bankarski sektor je prvi kvartal ove godine završio u plusu od 7,8 miliona eura. Od 15 banaka deset je u plusu od ukupno 9,9 miliona, dok je pet 2,1 milion u minusu, piše RTCG.

Banke su za tri mjeseca ove godine od klijenata uzele ukupno 38,1 milion eura od kamata, naknada i provizija. Najveći prihod of 29,6 miliona je od kamata.
Prvi kvartal sa gubitkom su završile Prva, Invest, Lovćen, Zirat i Nova banka.

Najveći profit od četiri miliona eura imala je Crnogorska komercijalna banka, što je osam puta više nego u istom kvartalu prošle godine. Ova banka je od kamata uzela pet miliona eura, a od provizija i naknada 1,7 miliona. Na drugom mjestu je NLB sa profitom od 1,6 miliona, što je 230.000 manje nego u istom period prošle godine. Prihod od kamata bio je četiri miliona, a od naknada 709.000 eura.

Na trećem mjestu je Erste banka sa profitom od 1,6 miliona eura, 300.000 manjim nego lani. Od kamata su uzeli 4,6 miliona, a od provizija 653.000 eura. Slijedi Sosijete ženerale banka sa milion eura profita, što je za oko 300,000 eura manje nego u istom mjesecu prošle godine. Od kamata su uzeli 4,8 miliona, a od naknada 984.000 eura.

Adiko banka je ostvarila profit od 682.000 eura što je 500.000 eura više nego godinu ranije. Banka je od kamata dobila 1,79 miliona, a od provizija i naknada 355.000 eura. Komercijalna banka Budva je u plusu 310.000 eura ili 100.000 eura manje nego lani. Od kamata su uzeli 989.000 a od naknada i provizija 127.000 eura.

Hipotekarna banka je imala profit od 252.000 eura od kamata 3,2 a od naknada 1,4 miliona. U prvom kvartalu prošle godine imali su 1,4 miliona eura profita. Atlas banka je takođe u plusu od 242.000, oko 120.000 eura više nego u istom periodu prošle godine. Od kamata su uzeli 1,4 miliona eura a od naknada 1,6 miliona. Univerzal capital banka je u plusu 124.000, za razliku od prošle godine kada je bila u minusu 78.000 eura. Prihod od kamata im je bio 754.000 a od provizija 63.000 eura.

I Zirat banka je u plusu 41.000 eura što je 11 puta manje nego u prvom kvartalu prošle godine. Od kamata su prihodovali 529.000, a od provizija 183.000 eura.

Gubitaše predvodi Prva banka sa 913.000 eura u minusu, za razliku od prvog kvartala prošle godine kada je bila u plusu 112.000. Od kamata su uzeli dva miliona a od provizija 467.000 eura. Na drugom mjestu je Nova banka sa minusom od 832.000. Oni su od kamata prihodovali 65.000, a od naknada su u minusu 12.000 eura.

Zirat banka je u minusu 242.000 ili 100.000 eura manje nego prošle godine. Od kamata su prihodovali 243.000, a od provizija pet hiljada eura. Invest banka Montenegro je u minusu 116.000 što je približno prošlohgodišnjem. Od kamata su uzeli 146.000 a od privizija 10.000 eura.

Lovćen banka je takođe u minusu 114.000 ili 14.000 eura manje nego u istom periodu prošle godine. Od kamata su uzeli. 968.000, a od provizija 189.000 eura.