Poreska uprava (PU) je obavezna da najkasnije do kraja maja riješi sve zahtjeve za reprogram poreskog duga, odnosno da ih prihvati ili odbije, nakon čega će se znati i sudbina nacionalnog avioprevoznika Montenegro Airlinesa (MA), piše Pobjeda.

Iz Ministarstva finansija su na pitanje kakvo se rješenje predlaže za MA koji duguje preko 15 miliona eura i druge kompanije koje su koristile državnu pomoć, odgovorili da zakon nalaže da PU o zahtjevu poreskog dužnika odlučuje rješenjem u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva, odnosno 1. aprila ove godine.

“To znači da je PU u obavezi da riješi zahtjeve najkasnije do kraja maja. Poreski obveznici koji su podnijeli zahtjev za reprogram treba jednokratno da uplate deset odsto reprogramiranog duga, u roku od 90 dana od dana donošenja rješenja, tako da prva rata za plaćanje dospijeva nakon isteka tog roka”, objasnili su iz Ministarstva.

Kako piše list, MA i druge kompanije koje su koristile državnu pomoć, po zakonu nemaju pravo na reprogram duga, ali je PU prihvatila da razmatra njihovu prijavu.
PU je, zaključno sa četvrtkom, obradila blizu šest hiljada prijava. Za koliko njih je odobren reprogram, a ko je odbijen trebalo bi da se zna naredne sedmice.

Iz Ministarstva su naveli da će PU početi da preduzima mjere prema obveznicima koji su podnijeli zahtjev zavisno od uplate jednokratne rate, dospijeća prve rate, kao i ispunjavanja tekućih obaveza nakon donošenja rješenja.

“Zakon je donešen iz dva cilja. Prvi je da se naplati što veći iznos zaostalog poreskog duga uz davanje povoljnih uslova poreskim dužnicima da blagovremeno izmiruju dug i da ne budu izloženi mjerama prinudne naplate. Drugi cilj je da se zdravi poreski obveznici odvoje od onih koji nijesu u mogućnosti, ili ne žele da iskoriste prava po ovom zakonu. I na kraju da svima bude jasno da više ne postoje uslovi za obavljanje djelatnosti bez izmirivanja poreskih obaveza”, poručili su iz Ministarstva.

Iz Ministarstva su ponovili da za obveznike koji se nijesu prijavili, odnosno podnijeli zahtjev za reprogram, ne postoji nijedan razlog za neprimjenivanje prinudne naplate i drugih mjera.

“PU će početi prvo sa sprovođenjem mjera prema toj kategoriji poreskih dužnika”, kazali su iz Ministarstva.
Direktor PU, Miomir M. Mugoša, je ranije kazao da kroz reprogram u narednih pet godina očekuje naplatu 200 miliona eura, a u ovoj godini 29 miliona eura.