Uređenjem gradilišta i otvaranjem građevinskih dnevnika od strane investitora, izvođača radova i nadzora, otpočeli su radovi na prilagođavanju glavnog objekta Doma zdravlja Berane ukupne površine 2.820,37 metara kvadratnih potrebama osoba sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti, prenosi portal Analitika.

“Cilj projekta je uklanjanje arhitektonskih i ostalih barijera na pristupnim površinama objekta, saobraćajnim komunikacijama, parking prostorima, kao i u samom objektu, radi stvaranja preduslova za nesmetan pristup, kretanje, rad i boravak lica smanjene pokretljivosti i osobama sa invaliditetom”, kazala je direktorka Doma zdravlja Berane, Zuhra Hadrović.

Dodala je da će projekat u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti obezbijediti dostupnost objekta licima sa invaliditetom izgradnjom prilaznih staza, rampi i spoljašnjeg lifta, prilagođavanjem četiri postojeća i izgradnjom tri nova sanitarna čvora.

“Biće uređeni prostori na šest ulaza kao i zamijenjena unutrašnja bravarija na svim prostorijama, uređena po tri parking mjesta sa obje stane objekta i označavanje objekta – taktilnim crtama i reljefnim oznakama”, kazala je ona.
Radove na adaptaciji ukupne vrijednosti 259.757,58 eura izvodi kompanija Tehno-gradnja d.o.o. Pljevlja, dok je rok za izvođenje radova četiri mjeseca. Investitor radova je Direkcija javnih radova Crne Gore.