Državna revizorska institucija (DRI) je od oktobra prošle do istog mjeseca ove godine obavila 35 revizija.
„Od tog broja je 25 finansijskih i revizija pravilnosti, šest revizija uspjeha, dvije revizije informacionih sistema i po jedna kontrolna revizija i ocjena kriterijuma fiskalne odgovornosti“, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu DRI.

DRI podnosi crnogorskom parlamentu Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period od oktobra prošle, do istog mjeseca ove godine, koji daje osvrt na rezultate ostvarene na ispunjavanju njene misije i nadležnosti.

U revizijama izvršenim u izvještajnom periodu, DRI je dala 60 mišljenja i to šest pozitivnih, 11 pozitivnih sa skretanjem pažnje, 18 uslovnih, 23 negativna i dva u okviru IT revizije.

„Ukupan broj datih preporuka iznosi 615 i to 534 preporuke za finansijsku i reviziju pravilnosti, 73 za reviziju uspjeha i osam preporuka za revizije informacionih sistema“, navodi se u saopštenju.

Imajući u vidu uticaj koji je pandemija Covid-19 imala na zdravstveni sistem i sistem javnih finansija Crne Gore, izvještajni period je obuhvatio i revizije posvećene pandemiji covid-19.

DRI je, prema riječima njenih predstavnika, u prethodnom periodu, i pored rada u otežavajućim okolnostima izazvanim nedostatkom odgovarajućih prostornih kapaciteta, koji su dodatno pogoršani požarnim posljedicama, realizovala postavljene strateške ciljeve i prioritete iz domena svoje nadležnosti.

U izvještaju DRI predstavljena je i međunarodna, kao i saradnja sa Skupštinom, Vladom, državnim organima, civilnim sektorom i medijima i aktivnosti na realizaciji Strateškog plana razvoja DRI za period od 2018. do ove godine.

U izvještaju Evropske komisije (EK) za Crnu Goru za ovu godinu u Poglavlju 32 – Finansijski nadzor, pohvaljena je posvećenost DRI u prethodnom periodu, posebno u oblasti praćenja realizacije revizorskih preporuka i kvaliteta revizorskog rada.

„DRI će u narednom periodu nastaviti rad na promovisanju nezavisnosti, jačanju transparentnosti i kvalitetnijem upravljanju javnim sredstvima i državnom imovinom“, zaključuje se u saopštenju.
Izvor: Mina