Ukupan dug po osnovu koncesionih naknada, prema posljednjim podacima Poreske uprave (PU), na dan 17. april iznosi 14,26 miliona eura, od čega je naplativo 12,03 miliona eura.

Iz PU su Vijestima kazali da u ukupni dug nijesu uračunate obaveze za koje je podnijet zahtjev za reprogram, zatim obaveze koje nijesu dospjele a čije je plaćanje odloženo do 60 mjesečnih rata, kao ni obaveze za koje je odobreno odloženo plaćanje u skladu sa prethodno važećom regulativom.

“Naplative obaveze po osnovu koncesionih naknada iznose 12,03 miliona eura. One obuhvataju ukupan dospjeli dug, bez duga firmi u stečaju i kompanija koje su likvidirane ili u postupku prestanka registracije, obaveze obuhvaćene zahtjevima za reprogram i obaveze za koje je odobreno odloženo plaćanje rješenjima Ministarstva finansija u skladu sa prethodno važećom regulativom”, objasnili su iz PU.

Dugovanja za koncesije obveznika koji su u stečaju iznose 7,5 miliona eura, od čega osnovni dug čini 5,24 miliona, a kamate 2,25 miliona.

“PU je u prošloj godini ostvarila ukupnu bruto naplatu koncesionih naknada u iznosu od 29,69 miliona eura, što je 17,43 odsto, odnosno više od četiri miliona eura iznad plana naplate tog prihoda za prošlu godinu”, rekli su iz PU.

Iz PU su ocijenili da je pitanje naplate koncesionih naknada ozbiljan izazov i da je moguće rješenje tog problema pooštravanjem politike izdavanja i produžavanja prava na koncesije, kako se onima koji imaju neizmirene obaveze ne bi dozvolilo dalje obavljanje djelatnosti.