Sekretarijat za privredu, razvoj i investicije Opštine Berane, u saradnji sa glavnim gradskim arhitektom radi trenutno na pripremi 68 infrastrukturnih projekata, koji se nalaze u različitim fazama implemetacije, od pripreme projektne dokumentacije do samog izvođenja radova. To je u razgovoru za “Dan” saopštila sekretarka Sekretarijata za privredu, razvoj i investicije Opštine Berane Maja Đurišić, dodajući da su se projekti na kojima se radi našli na listi za realizaciju na osnovu prethodno sagledanih infrastrukturnih problema i potreba građana.
“Uprkos nezavidnoj finansijskoj situaciji u kojoj se naša lokalna samouprava nalazi, obezbijeđena su sredstva za izradu velikog broja projektne dokumentacije, za sve neophodne konsultantske i geodetske usluge, elaborate, za idejne i glavne projekte, te revizije istih, zatim za sporovođenje konursa za odabir najboljih idejnih rješenja, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i sl. U tu svrhu Opština Berane je u godini rada koja je iza nas potrošila nešto iznad 500.000 eura. U skladu sa mogućnostima Opštine, opredijeljena su i uložena sredstva i u izvođenje građevinskih radova na novim objektima, kao i za rekonstrukciju i adaptaciju već postojećih. Osim putne infrastrukture, kao krupnije ulaganje izdvojila bih rekonstrukciju zapadne tribine Gradskog fudbalskog stadiona, a ukupna vrijednost te investicije iznosi 1,8 miliona eura”, kazala je Đurišić.
Dodala je da nadležni u Opštini predano rade na pripremi predloga projekata za naredne godine koji treba da se finansiraju iz državne kase.
“Nakon dužeg niza godina, Opština Berane, po prvi put, je predala argumentovan i obrazložen predlog za kapitalni budžet Crne Gore za 2024. godinu od ukupno devet projekata, čija predračunska vrijednost iznosi 6,9 miliona eura. Odluku još uvijek čekamo, premda ovog puta ne postoji nijedan razlog da ne budu svi predloženi projekti uvršteni u državni budžet. U međuvremenu pripremamo predlog za kapitalni budžet Crne Gore za 2025. godinu, i očekujemo da za isti kandidujemo 15 novih infrastrukturnih projekata, predračunske vrijednosti oko 15 miliona eura”, istakla je Đurišić.
Kazala je da su pripremili dokumentaciju i za druge važne projekte.
“Među projektima na kojima smo vrijedno radili izdvojila bih prečišćivač pitke vode “Merića vrelo”. Tu je Opština Berane izdvojila sredstva u ukupnom iznosu od 73.810 eura, kako novac, koji je obezbijeđen amandmanskim djelovanjem, ne bi propadao, što je godinama unazad nažalost bila praksa. U važne infrastrukturne projekte, koji su potpuno spremni za izvođenje, ubraja se i nastavak zaobilaznice sa regulacijom makve čija procijenjena vrijednost radova iznosi 3,5 miliona evra. Tu si i vodovod Pešca, vodovod Buče, kanalizacione mreže Lužac i Donji Talum s predračunskom vrijednošću radova od 1,1 milion eura. Imamo i pristupnu saobraćajnicu Novom groblju zašta prema predračunu treba izdvojiti 1.045.000 eura, kao i projekat Novog groblja, čija izgradnja po idejnom rješenju iznosi 2,5 miliona eura. Između ostalog, važno je pomenuti i pristupnu saobraćajnicu novom vrtiću sa predračunskom vrijednošću radova od 420.000 eura i izgradnju ulice od zaobilaznice do marketa “Idea” čija vrijednost radova iznosi 250.000 eura”, zaključila je Đurišić.
Rekonstrukcija glavnih saobraćajnica, uređenje javnih površina
Đurišić je izdvojila projekte za čiju se pripremu trenutno najviše radi.
“Projekti u čiju izradu trenutno najviše rada i sredstava ulažemo su: glavni projekat pristupnih saobraćajnica Kolskom mostu na Limu na objema obalama; glavni projekat rekonstrukcije postojeće saobraćajnice od Hotela “Berane” do Lisijevog polja sa trotoarom i kanalizacionom mrežom; glavni projekat rekonstrukcije Manastirske ulice koja će činiti jednu cjelinu sa novom ulicom do Starog groblja; uređenje gradskih parkova, mikrolokacija i javnih površina, konkurs za idejno rješenje za izgradnju zgrade 27+, ograda u ulici Todora Đeda Vojvodića i rekonstrukcija fasada u užem gradskom jezgru”, navela je Đurišić.
Izvor: Radio Berane