SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, Sigurna ženska kuća Podgorica i NVO Prima podsjećaju javnost na 18. Novembar – Evropski dan zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja.
Evropski dan zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja je prilika da još jednom ukažemo da se seksualno nasilje može desiti svima, bez obzira na pol, uzrast, društveni status, fizički izgled ili pripadnost određenoj grupaciji.
Statistika pokazuje da je jedno od petoro djece u Evropi doživjelo neki oblik seksualnog nasilja. Od petoro djece koja dožive seksualno zlostavljanje jedno je dječak, a četiri su djevojčice. Važno je da edukujemo djecu, njihove roditelje, a i širu javnost da prepoznaju seksualno nasillje.
Konvencija Savjeta Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, koju je ratifikovala Crna Gora, naglašava nužnost trajnog i usklađenog djelovanja svih aktera u zajednici sa ciljem stvaranja uslova za trajnu dobrobit i zaštitu prava djece.
“U čast obilježavanja ovog dana, posebno ukazujemo na važnost edukacije i senzibilisanja javnosti kako bi se olakšalo prijavljivanje slučajeva seksualnog nasilja nad djecom te kontinuiranog sprovođenja programa preventivnog osnaživanja djece. Zajedničkim djelovanjem djeci trebamo da omogućimo da odrastaju u zaštićenom okruženju, u kojem će biti sigurna i slobodna. Seksualno iskorištavanje i zlostavljanje djece nije problem samo onoga koji ga doživljava već problem cijelog društva i svih nas”, saopštili su iz SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić.
Sa ciljem razotkivanja i zaustavljanja seksualnog nasilja nad djecom i ženama SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić, Sigurna ženska kuća i NVO Prima sprovode kampanju Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja.
U okviru ove kampanje ove organizacije organizuju javne akcije, dane otvorenih vrata kao i edukativne radionice u vrtićima i omladinskim centrima na temu seksualnog nasilja. Dosadašnje iskustvo pokazuje da značajan broj mladih ljudi kaže da poznaje osobu koja je doživjela seksualno nasilje i da se to dešava i u njihovoj školi. I pored ovog, u Crnoj Gori nema pouzdanih podataka ni relevantnih istraživanja ni o jednom segmentu koji se odnosi na problematiku seksualnog zlostavljanja djece: rasprostranjenost, prevencija, zaštita, procesuiranje.
“Jos jednom apelujemo na sistem da je neophodno mnogo vise paznje posvetiti kako prevenciji, tako i pruzanju pomoci i podrske djeci koja su prezivjela seksualno nasilje. Seksualno nasilje postoji i u Crnoj Gori, te ćemo u cilju prevencije, i u toku ove godine nastaviti sa javnim akcijama i danima otvorenih vrata.
Podsjećamo da smo objavili 3 spota u okviru naše kampanje pod nazivom Seksualno nasilje nije dječja igra, koji možete pogledati na: https://youtu.be/0a7B9v6PCK4; https://www.youtube.com/watch?v=TNvy908pjEI; https://www.youtube.com/watch?v=aWcN-zfz9NY”, kazali su iz ovih organizacija.
loading…