Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je Javni poziv za podršku uvođenju, sertifikaciji i resertifikaciji sistema kvaliteta i bezbjednosti hrane, saopšteno je iz Ministarstva, prenosi CdM.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja isplatilo je farmerima 555,7 hiljada eura premije za mlijeko prerađeno na gazdinstvima, za prvih šest mjeseci ove godine, prenosi MINA biznis.

Iz Ministarstva su objasnili da je pravo na isplatu premije za prvu polovinu godine ostvarilo 957 korisnika.

Oni su dodali da je najviše korisnika podrške bilo iz sjevernog regiona 83,91 odsto, zatim središnjeg 15,88 odsto, dok je iz primorskog svega 0,21 odsto.

Najveći broj korisnika premija za preradu mlijeka na gazdinstvu je iz Opštine Pljevlja, 323, kojima je isplaćeno 180,13 hiljade eura. Slijede Bijelo Polje sa 96 korisnika, Nikšića sa 84, Šavnik sa 77, Berana sa 61, Mojkovca sa 54, Plužine sa 49, Podgorica sa 42, Kolašin sa 41, Žabljaka sa 32, Plav sa 32, Gusinja sa 16, Danilovgrad sa 13, Petnjica sa deset, Tuzi sa devet, Andrijevica i Cetinje sa po četiri, Rožaje sa dva i Bar i Herceg Novi sa po jednim.

Iz Ministarstva su podsjetili da se mjera podrške preradi mlijeka na gazdinstvu sprovodi od 2017. godine i da se njeno kreiranje u Agrobudžetu pokazalo opravdanim, s obzirom na višestruko pozitivne efekte koji se ostvaruju.

Oni su naveli da kostantno raste interesovanje farmera da na sopstvenom gazdinstvu prerađuju mlijeko u sir i druge tradicionalne mlječne proizvode, što pokazuju podaci o kontinuiranom rastu registrovanih gazdinstava i iznosa isplaćenih premija.

“U registru je trenutno blizu 1,6 hiljada gazdinstava koji mogu ostvariti podršku, što je značajan rast u odnosu na 300 gazdinstava koja su bila registrovana u 2017. godini“, kazali su iz Ministarstva.

Oni su dodali da je mjerom obezbijeđena podrška za nove korisnike – proizvođače sirovog mlijeka u područjima u kojima nije bilo organizovanog otkupa sirovog mlijeka.

U Ministarstvu smatraju da se podsticanjem prerade na gazdinstvu pomoglo proizvođačima da ostvare dodatu vrijednost svojih proizvoda, postanu konkurentniji i ostvare veće prihode od rada.

“Važan efekat mjere je uvođenje proizvođača mlijeka i mlječnih proizvođača u sistem kontrole bezbjednosti hrane, čime su na dobitku i proizvođači i potrošači.

Osim uvođenja u sistem kontrole bezbjednosti hrane, procedura sprovođenja mjere daće i detaljnije informacije o plasamanu mliječnih proizvoda sa gazdinstava“, saopštili su iz Ministarstva.

Prema analizama, preko 50 odsto mliječnih proizvoda proizvođači prodaju sami na pijaci ili kućnom pragu, 24 odsto preko nakupca, a 25 odsto plasiraju sami preko trgovinskih i ugostiteljskih objekata.

“Na bazi dobijenih inputa, na kraju ove godine dobićemo informaciju o proizvodnji i plasmanu oko 30 miliona litara sirovog mlijeka, što je jednako količini koja se na godišnjem nivou otkupi od svih registrovanih mljekara i sirara koji su u sistemu otkupa“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su podsjetili da je uslov za ostvarivanje prava na premiju da proizvođači mlijeka nijesu u sistemu otkupa odobrenih objekata za preradu mlijeka, da gaje tri i više uslovnih muznih grla, da su upisani u registre registrovanih objekata i poljoprivrednih gazdinstava i da dostave dokumentaciju u predviđenom roku.

Premije se, kako je objašnjeno, isplaćuju samo za količine prerađenog mlijeka u proizvode koji su plasirani na tržište i čiji je proizvod usaglašen sa propisanim mikrobiološkim zahtjevima.

Iz Ministarstva su saopštili da je premija isplaćena svim proizvođačima koji ispunjavaju uslove i koji su do 15. marta dostavili zahtjev za ostvarivanje prava na premiju, a od 25. juna do 5. jula dostavili zahtjev za isplatu premije sa odgovarajućim dokazima o stavljanju proizvoda na tržište.

“U predviđenom roku za prijavu prava na premiju za prvu polovinu godine, dostavljeno je 1,39 hiljada zahtjeva. Njih 268 nije ostvarilo pravo na premiju, jer njihov proizvod nije usaglašen sa propisanim mikrobiološkim zahtjevima“, kazali su iz Ministarstva.

Oni su dodali da je u predviđenom roku potpun zahtjev za isplatu dostavilo 1,05 hiljada poljoprivrednih proizvođača.

Iz Ministarstva su najavili da će podnosioci zahtjeva za isplatu čija dokumentacija nije potpuna, a uzorak usaglašen sa mikrobiološkim kriterijumima, biti obaviješteni o nedostacima i da će im nakon dopune premija biti isplaćena u septembru.

Rok za podnošenje zahtjeva premiju za ovu godinu završen je 1. jula.

Iz Ministarstva su podsjetili proizvođače koji su u tom roku dostavili zahtjev za premiju da za isplatu premija za drugu polovinu godine da treba da dostave zahtjev za isplatu zajedno sa dokazima o stavljanju proizvoda na tržište u periodu od 20. novembra do 1. decembra.