Za finansiranje izdataka po osnovu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za prvi kvartal ove godine iz opštih prihoda državnog budžeta izdvojeno je 44,44 miliona eura ili 44,34 odsto.

“Toliko iznosi i deficit Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO)”, kazali su Danu iz te institucije.

Iz Fonda PIO su rekli da je takvo kretanje izvora finansiranja izdataka u prvom kvartalu uobičajeno, jer je dinamika izvršenja rashoda Fonda prilično ujednačena tokom godine, dok je ostvarenje izvornih prihoda tokom godine najniže u prvom kvartalu.

Deficit Fonda PIO za šest mjeseci prošle godine iznosio je 74,46 miliona, ili 37,93 odsto, dok je za 11 mjeseci prošle godine iz budžeta za penzije dotirano čak 129,39 miliona eura.

“Fond se dominantno finansira iz izvornih, odnosno namjenskih prihoda koje čine prihodi od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i ostali izvorni prihodi, dok se nedostajuća sredstva obezbjeđuju iz opštih prihoda budžeta”, naveli su iz Fonda PIO, na čijem je čelu Dušan Perović.

Prema posljednjim podacima za mart ove godine, broj korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koje isplaćuje Fond PIO je 124,4 hiljade, od čega u Crnoj Gori 115,08 hiljada, a van države 9,33 hiljade korisnika prava.

U Crnoj Gori je, kako su naveli iz Fonda PIO, 108,82 hiljade penzionera i 6,25 hiljada korisnika ostalih prava.

“U poređenju sa decembrom prošle godine broj korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja je veći za 908 korisnika ili 0,74 odsto, broj penzionera za 1,03 hiljade ili 0,88 odsto, dok je broj korisnika ostalih prava manji za 122. Smanjenje broja korisnika ostalih prava je očekivano, jer se ova prava više ne ostvaruju kod Fonda PIO, već se radi o stečenim pravima”, naveli su iz te institucije.

Predsjednik Partije penzionera, invalida i restitucije, Momo Joksimović, kazao je da očekuje da će deficit Fonda PIO rasti iz godine u godinu, iz razloga što Crna Gora nema nove proizvodne kapacitete niti se otvaraju nova radna mjesta, što je i glavni razlog zbog čega se značajna sredstva iz državnog budžeta dotiraju za isplatu penzija.

“Upravo iz tih razloga Fond PIO nema dovoljno sredstava, a na drugoj strani, država se sve više zadužuje. Ne možemo da servisiramo ni redovne potrebe ni u javnom sektoru niti prema penzionerima. Sada i Međunarodni monetarni fond (MMF) insistira na smanjenju penzija, koje su u Crnoj Gori bijedne, zbog čega penzioneri jako loše žive”, naveo je Joksimoivć.