Prije ulaska u proces legalizacije vlasnici bespravnih objekata moraće da obezbijede elaborat premjera, koji je uradila licencirana geodetska agencija, a koji će ih koštati u prosjeku oko euro po kvadratu, prenosi RTCG.

Prije ulaska u proces legalizacije vlasnici bespravnih objekata moraće da obezbijede elaborat premjera, koji je uradila licencirana geodetska agencija, a koji će ih koštati u prosjeku oko euro po kvadratu, prenosi RTCG.

 

Elaborat premjera bespravno izgrađenog objekta dužni su da urade i vlasnici, čija je imovina već zavedena u Upravi za nekretnine, a osim troškova njegove izrade oni će platiti i oko 50 eura za dobijanje dokumentacije iz katastra i takse.

“Preduslov za podnošenje zahtjeva za legalizaciju je evidentiranje objekta u katastru nepokretnosti. Upis se vrši na osnovu elaborata premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta, koji je uradila licencirana geodetska organizacija, a ovjerio katastar, i zahtjeva za upis objekta. Troškove izrade elaborata i tehničke dokumentacije snose vlasnici bespravnih objekata”, rečeno je Dnevnim novinama u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

U podgoričkim geodetskim agencijama cijene se mnogo ne razlikuju, pa tako za premjer kuće na sprat korisne površine nešto veće od 200 kvadrata treba izdvojiti oko 200 eura.

Elaborat, zahtjev za legalizaciju i izvod iz lista nepokretnosti podnose se nadležnom organu lokalne uprave najkasnije do 15. jula ove godine.

“Rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju je isključiv i odnosi se na sve bespravno sagrađene objekte. To znači da se ne mogu legalizovati objekti za koje zahtjev nije podnijet u predviđenom roku”, istakli su u Ministarstvu.