HAKATON „Neka dostupno bude i korisno“HAKATON „Neka dostupno bude i korisno“
Privredna komora Crne Gore i Ministarstvo javne uprave, u okviru projekta odeon, organizuju HAKATON „Neka dostupno bude i korisno“, na temu otvorenih podataka.
Hakaton će se održati u okviru INFOFEST-a, hotel „Avala“, u periodu od 3-5. oktobra 2019. godine.
Cilj HAKATONA je stvaranje dodate vrijednosti za otvorene podatke, kroz kreiranje aplikacija koje bi dostupne podatke učinile korisnim javnoj upravi, privredi i/ili građanima.
Ako imate preko 18 godina, tim od 3 do 5 entuzijasta, koji su programeri, projektni menadžeri, UX/UI i grafički dizajneri, ekonomisti, kreativci sa željom da unaprijede digitalni svijet oko nas, prijavite se.
Da biste se takmičili na HAKATONU, potrebno je da dostavite popunjenu prijavu do 20. septembra 2019. godine, 10:00:00 CEST.
Selekcija prijavljenih timova obaviće se do 23. septembra. O rezultatima selekcije timovi će biti obaviješteni najkasnije 26. septembra. Broj timova koji mogu uzeti učešće na takmičenju je ograničen – biće odabrano najviše 6 timova, koji imaju maksimalno 5 članova.
Najboljima slijede vrijedne nagrade – nagradni fond iznosi 3.500€! Troškovi puta (na teritoriji Crne Gore), smještaja i hrane pokriveni su projektom odeon.
Projekat odeon pripada horizontalnim projektima i sprovodi se u okviru Programa Mediteran, prioritetna osa 1 – društvo i kreativnost (social&creative). Osnovni cilj Projekta je da stvori novi model upravljanja na osnovu korišćenja otvorenih podataka, a u skladu sa strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta. Odeon pruža priliku da se privatne kompanije stimulišu da rade na aplikacijama i uslugama koristeći resurs otvorenih podataka. Na osnovu rezultata projekta HOMER, na koji se odeon i oslanja, očekuje se da bude stimulisana potražnja za podacima boljeg kvaliteta, s jedne strane, i da se omogući privatnim akterima da razviju aplikacije i usluge koristeći otvorene i velike podatke.
Ovi podaci bi trebalo da budu od posebnog značaja za MSP, istraživače ali i za građane, a javne institucije bi trebalo da služe kao platforme koje omogućavaju razvoj teritorija koje obuhvataju. Privredna komora Crne Gore je partner, a Ministarstvo javne uprave pridruženi partner na projektu odeon.