Na inicijativu učenika Gimnazije „Panto Mališić“, tokom aprila je realizovana akcija prikupljanja novčanih sredstava i izgradnja pristupne rampe za osobe sa invaliditetom.

Uprava škole podržala je ovu akciju zadovoljna činjenicom da su učenici na ovaj način pokazali spremnost da budu važni učesnici aktuelnog trenutka, kako u školi, tako i u lokalnoj zajednici, i da svojim djelovanjem žele da doprinesu stvaranju boljih uslova za život svih članova društvene zajednice, piše Radio Berane.

Izgradnjom pristupne rampe realizovan je jedan od ciljeva koji se nalaze u Akcionom planu razvoja inkluzivne škole Gimnazije “Panto Mališić” za školsku 2016/17. godinu.

Rampa je izgrađena od skromnih novčanih sredstava, u iznosu od 236 eura, koja su donirali učenici sva četiri razreda. Novac je upotrijebljen za kupovinu neophodnog materijala, a svoj konačan izgled rampa je dobila zahvaljujući svesrdnom angažovanju domara Željka Živaljevića.