Indeks prometa u uslugama u četvrtom kvartalu prošle godine u odnosu na treće tromjesečje manji je 18,9 odsto, pokazuju podaci Monstata.

Indeks prometa u uslugama u četvrtom kvartalu u odnosu na isti period 2022. godine veći je 9,7 odsto.

Indeks prometa u uslugama u sektoru trgovina na veliko i malo motornim vozilima i motociklima i trgovina na veliko u četvrtom kvartalu prošle godine u odnosu na isti period 2022. godine veći je 6,2 odsto, dok je u odnosu na treći kvartal prošle godine manji 11,2 odsto.

Indeks prometa u uslugama u sektoru saobraćaj i skladištenje u četvrtom kvartalu prošle godine u odnosu na isti period 2022. godine veći je 11 odsto, dok je u odnosu na treći kvartal prošle godine manji 23,6 odsto.

“Indeks prometa u uslugama u sektoru usluge smještaja i ishrane u četvrtom kvartalu prošle godine u odnosu na isti period 2022. godine veći je 33,3 odsto, dok je u odnosu na treći prošlogodišnji kvartal manji 61,6 odsto”, navodi se u saopštenju.

Indeks prometa u uslugama u sektoru informisanje i komunikacije u četvrtom kvartalu prošle godine u odnosu na isti period 2022. godine veći je 27,5 odsto, dok je u odnosu na treći kvartal prošle godine veći 14,4 odsto.

 

Izvor: MINA